Inloggen

Intervisie

Lead & Learn

Na drie succesvolle lichtingen van het intervisietraject Lead and Learn krijgen ook in het schooljaar 2016-2017 maximaal 150 team- en afdelingsleiders de mogelijkheid om binnen dit intervisietraject aan de slag te gaan.

Lead & Learn brengt twee ontwikkelperspectieven bij elkaar: persoonlijke competentieontwikkeling en schoolontwikkeling. Vanuit de eigen praktijk en ontwikkelbehoefte van de deelnemers biedt Lead & Learn ondersteuning en inspiratie om (verder) te ontwikkelen. Vanuit de VO-academie is het Beroepstandaard Schoolleiders VO opgesteld dat handvatten biedt voor de individuele professionele ontwikkeling van leidinggevenden.

Bekijk ook het filmpje van de slotdag tweede tranche Lead & Learn onderaan deze pagina.

Voor wie is Lead & Learn?

Lead & Learn is er voor team- en afdelingsleiders uit het voortgezet onderwijs. Dit zijn leidinggevenden die geen eindverantwoordelijkheid dragen (niet voor rectoren). Het gaat bijvoorbeeld om teamleiders, unitdirecteuren of locatiedirecteuren. Zij zijn de spin in het web van de school als lerende organisatie. In toenemende mate wordt van hen verwacht dat zij de schoolambities en -beleid naar de werkvloer vertalen en samen met een team van docenten het onderwijs naar een hoger plan tillen. Een uitdagende opdracht, waarbij het soms aan tijd ontbreekt om te reflecteren en te werken aan eigen professionalisering.

Meerwaarde Lead & Learn

De meerwaarde van Lead & Learn bestaat onder andere uit: inzicht in de schoolontwikkeling vanuit de eigen positie bezien en grip op de hiertoe (verder) te ontwikkelen competenties. Om dit te bereiken biedt het intervisietraject een netwerk van ambitieuze collega-leidinggevenden met de mogelijkheid om:

  • een persoonlijke leervraag te formuleren als leidraad voor het traject;
  • deze persoonlijke leervraag te koppelen aan de Beroepsstandaard Schoolleiders VO;
  • onder begeleiding van professionele begeleiding te reflecteren op eigen handelen;
  • coachgesprekken met gecertificeerde VO-managementcoaches te voeren;
  • inhoudelijke input van experts te ontvangen op basis van de leerbehoefte van de deelnemer.

Lees de publicatie Leren van Lead & Learn om meer te weten over de meerwaarde en wat deelnemers van het traject hebben geleerd.

Publicatie over Lead & Learn

In april 2015 is een publicatie verschenen over de ervaringen met twee edities Lead & Learn. Daarnaast geeft het een beeld van de functie van middenmanager en wat intervisie voor de professionele ontwikkeling van middenmanagers kan betekenen, en daarmee voor de schoolontwikkeling. Ook wordt aandacht besteed aan wat de kernelementen zijn van een succesvol intervisietraject als Lead & Learn.

Aanmelden 

U kunt zich nog aanmelden voor Lead & Learn tranch 4. Deelname aan het intervisietraject Lead & Learn is kosteloos, er is geen selectieprocedure, maar omdat het een intensief traject is stellen wij een aantal voorwaarden aan deelname. Bij twijfel over de aansluiting van uw functie bij het programma, wordt mogelijk contact opgenomen.

 U kunt zich hier aanmelden.

Impressie slotdag Lead & Learn tranche II