Het benutten van elkaars expertise is een krachtig professionaliseringsmiddel, ook voor bestuurders van VO organisaties. Niet voor niets wordt in één van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord gesteld dat collegiale visitaties behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van de bestuurskracht. Dat kan door het inrichten van een visitatiestelsel waarbij men actief werkt aan kwaliteitszorg en horizontale verantwoording.

De inschrijving staat open! (Er zijn maximaal 16 plaatsen beschikbaar.)

Let op: het wordt aangeraden om als voltallig bestuur deel te nemen aan het traject. Namens het bestuur is 1 inschrijving voldoende.

Doel?

Het doel van Collegiale Bestuurlijke Visitatie is om het bestuurlijk denken en handelen op een hoger plan te brengen en om vernieuwing op gang te brengen. Door zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende stakeholders wordt een impuls gegeven aan leren en verbeteren. Schoolbesturen kunnen ermee laten zien dat zij in staat zijn zelf hun werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van hun functioneren en hun morele kompas te bewaken.

Hoe verlopen de visitaties?

De visitaties verlopen volgens een vast patroon. De deelnemers krijgen eerst een trainingsbijeenkomst, waar ze leren om een zelfevaluatie te schrijven en goede feedback te geven. Voorafgaand aan de visitatie maakt elk bestuur een zelfevaluatie en formuleert een of meer leervragen waar de visitatiecommissie feedback op zal geven. De commissie komt een dag langs en spreekt met het bestuur en met verschillende panels van de raad van toezicht, eindverantwoordelijk schoolleiders, ouders, docenten, leerlingen en bijvoorbeeld het stafbureau. Aan het eind van de dag koppelt de visitatiecommissie de belangrijkste observaties terug. Later volgt nog een schriftelijke rapportage. Na verloop van tijd neemt de voorzitter van de visitatiecommissie nog een keer contact op met de gevisiteerde bestuurder om te vragen of hij al uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Data?

De startbijeenkomst vindt plaats op 13 september 2017 van 13.30 uur tot 16.30 uur bij de VO-raad in Utrecht.  De bijeenkomst feedback en visiteren zal 9 oktober a.s. van 12.00 uur - 16.00 uur plaatsvinden. De visitaties zullen plaatvinden in de periode januari 2018 tot en met september 2018. (U kunt in uw aanmelding aangeven wat uw voorkeur heeft). De eindbijeenkomst is op 3 oktober 2018 (!) van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten?

De kosten zijn 10.000 euro. 50% wordt door de VO-academie betaald en 50% is voor rekening van het deelnemende schoolbestuur.

Meer informatie over het traject vindt u in deze flyer.

Referenties van deelnemers

We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft.” (Truus Vaes, voorzitter CvB IRIS, Heemstede – in Curré, 2016)

Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op.” (Kees Elsinga, voorzitter CvB Gooise Scholenfederatie, Bussum)

Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen.” (Frans Ebskamp, bestuurder stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs)

 

Meer informatie over de achtergrond van collegiale bestuurlijke visitatie

Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u hier.