Het benutten van elkaars expertise is een krachtig professionaliseringsmiddel, ook voor bestuurders van organisaties in het voortgezet onderwijs. Niet voor niets wordt in één van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord gesteld dat collegiale visitaties behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van de bestuurskracht en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskwaliteit.

Voor wie?

Het leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie is ontwikkeld voor besturen in het voortgezet onderwijs. Indien een bestuur gevormd wordt door verschillende leden dan is het zeer aan te bevelen dat alle bestuursleden deelnemen aan de visitatie.

Doel:

Het doel van een visitatie is bij het ontvangende schoolbestuur een sterke vorm van reflectie op gang te brengen waardoor zij leren hun bestuurlijk denken en handelen te professionaliseren, te verbeteren en/of innoveren. Door zelfevaluatie en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden zoals ouders en medewerkers, krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. En met een visitatie kunnen schoolbesturen laten zien dat zij in staat zijn zelf hun werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van hun functioneren en hun morele kompas te bewaken.

Bijeenkomsten en aanmelding:

De gezamenlijke startbijeenkomst vindt plaats 14 juni 2018 van 10:00-15:30 uur bij Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.

De visitaties zullen plaatvinden in de periode september 2018 tot en met februari 2018. U kunt in uw aanmelding aangeven wat uw voorkeur heeft.

De slotbijeenkomst staat gepland op 21 maart 2019 van 13:00 tot 16:00 uur bij de VO-raad te Utrecht.

Schrijf u hier in voor Collegiale Bestuurlijke Visitatie tranche 4.

Volgt u liever Collegiale Bestuurlijke Visitatie in 2019? Doe dan mee aan Collegiale Bestuurlijke Visitatie tranche 5 of tranche 6.

Data CBV Tranche 5

Startbijeenkomst 31 januari 2019 (locatie: VO-raad Utrecht)

Visitaties april-oktober 2019  (locatie: VO-raad Utrecht)

Slotbijeenkomst 31 oktober 2019  (locatie: VO-raad Utrecht)

Schrijf u hier in voor Collegiale Bestuurlijke Visitatie tranche 5

Data CBV tranche 6

Startbijeenkomst 13 juni 2019  (locatie: VO-raad Utrecht)

Visitaties september 2019- maart 2020  (locatie: VO-raad Utrecht)

Slotbijeenkomst 26 maart 2020  (locatie: VO-raad Utrecht)

Schrijf u hier in voor Collegiale Bestuurlijke Visitatie tranche 6

Referenties van deelnemers

We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft.” (Truus Vaes, voorzitter CvB IRIS, Heemstede – in Curré, 2016)

Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op.” (Kees Elsinga, voorzitter CvB Gooise Scholenfederatie, Bussum).

Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen.” (Frans Ebskamp, bestuurder stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs).

Meer informatie

Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u hier.

Vragen over Collegiale Bestuurlijke Visitatie? Neem dan contact op met  Wim Littooij wp.littooij@hotmail.com of met Kees Hoefnagel hoefnagelkees@gmail.com (betrokken onafhankelijk voorzitters van de visitatiecommissies).