Het benutten van elkaars expertise is een krachtig professionaliseringsmiddel, ook voor bestuurders van VO organisaties. Niet voor niets wordt in één van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord gesteld dat collegiale visitaties behulpzaam kunnen zijn bij het versterken van de bestuurskracht. Dat kan door het inrichten van een visitatiestelsel waarbij men actief werkt aan kwaliteitszorg en horizontale verantwoording.

In 2018 zijn wij voornemens een nieuwe tranche te starten van Collegiale Bestuurlijke Visitatie. De datum en exacte kosten zijn nog niet bekend. Heeft u interesse in deelname en wilt u bericht ontvangen zodra de inschrijving open gaat? Meld u dan vrijblijvend aan voor de interesselijst.

Referenties van deelnemers

We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft.” (Truus Vaes, voorzitter CvB IRIS, Heemstede – in Curré, 2016)

Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op.” (Kees Elsinga, voorzitter CvB Gooise Scholenfederatie, Bussum)

Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen.” (Frans Ebskamp, bestuurder stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs)

Meer informatie over de methode collegiale visitatie

Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u hier.

Vragen over Collegiale Bestuurlijke Visitatie? Neem dan contact op met  Wim Littooij wp.littooij@hotmail.com of met Kees Hoefnagel hoefnagelkees@gmail.com (betrokken onafhankelijk voorzitters van de visitatiecommissies.)