Ook benieuwd hoe anderen het doen? Doe mee met een Collegiale Bestuurlijke Visitatie

Meedoen aan een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) levert veel op. Door deel te nemen aan een visitatie bij een collega-schoolbestuur, heeft u de kans te ontdekken hoe andere onderwijsbestuurders denken en handelen. En omgekeerd kunt als ontvangend schoolbestuur leren van de gerichte feedback van de leden van een visitatiecommissie. Deelname aan een vorm van CBV is dé manier om een stevige impuls te geven aan de eigen professionalisering.

Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2018 is de afspraak gemaakt dat alle vo-scholen eens in de vier jaar een collegiale bestuurlijke visitatie ontvangen. Die afspraak zetten we graag om in daden. We nodigen bestuurders dan ook van harte uit zich in te schrijven voor de vierde tranche CBV die 29 oktober van start gaat. Van en met elkaar leren is immers de normaalste zaak van de wereld.

Wat levert het op mij op als lid van een visitatiecommissie? 

Als deelnemer van een visitatiecommissie krijgt u de kans om bij drie collega-besturen een visitatie te verzorgen. Dat zijn inspirerende bezoeken zo is de ervaring. De gesprekken met de mede-visitatoren en ontvangende bestuurders, leiden tot zelfreflectie, geven nieuwe inzichten en bieden de mogelijkheid om nieuwe ideeën direct te toetsen bij de collega’s. Bestuurders kunnen deelnemen aan een visitatiecommissie nadat zij zelf een visitatie hebben ontvangen. 

Wat levert het mij op als ontvangende bestuurder?

Door een uitgebreide zelfevaluatie (de basis van de visitatie) en gerichte feedback vanuit verschillende belanghebbenden zoals ouders en medewerkers, krijgt het leren en verbeteren binnen een schoolbestuur een nieuwe impuls. En met een visitatie kunt u laten zien dat u in staat bent zelf uw eigen werkterrein te beoordelen en de kwaliteit van uw functioneren en uw morele kompas te bewaken. Tot slot laat u ook zien dat u werk maakt van uw eigen professionalisering.

Voor wie?

Het leertraject Collegiale Bestuurlijke Visitatie is ontwikkeld voor besturen in het voortgezet onderwijs. Als een bestuur bestaat uit verschillende leden, is het zeer aan te bevelen dat alle bestuursleden deelnemen aan de visitatie.  

Bijeenkomsten en aanmelding 

- Startbijeenkomst 3 juni 2019 (locatie: Leerhotel Het Klooster te Amersfoort.)
- Visitaties september 2019 - januari 2020 
- Slotbijeenkomst 11 maart 2020 (locatie: VO-raad Utrecht)

Schrijf u hier in voor Collegiale Bestuurlijke Visitatie tranche 5

Liever op een later moment deelnemen?

Later in juni start de zesde tranche van Collegiale Bestuurlijke Visitatie, met ruimte voor visitaties tot begin 2020.

Referenties van oud-deelnemers  

“…Je krijgt respect voor je collega…” 
Oud-deelnemer visitatiecommissie 

“…We laten zien dat we als beroepsgroep gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Daar hoort bij dat je je deur open zet en anderen een kijkje in jouw keuken geeft…” 
Bestuurder gevisiteerde school 

“…Het is een geweldig lange dag maar je gaat met veel energie weer weg…”   
Oud-deelnemer visitatiecommissie 

“…Of het nu gaat om je rolopvatting als bestuurder, hoe je de verbinding maakt met de scholen, hoe je de afstand en nabijheid regelt of wat je toegevoegde waarde is als bestuurder: daar krijg je heel goed zicht op...” 
Bestuurder gevisiteerde school 

“…Je kijkt met behulp van een kijkwijzer naar je eigen organisatie en constateert: dit en dit is nog niet helemaal op orde. Je gaat daardoor voor de visitatie al aan de gang met verbeteringen…” 
Bestuurder gevisiteerde school 

Meer informatie

Meer informatie over de methode collegiale visitatie en de achtergronden vindt u in deze brochure.

Vragen over Collegiale Bestuurlijke Visitatie? Neem dan contact op Leonie Schouten, projectleider, via leonieschouten@vo-academie.nl