Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor middenmanagers in het voortgezet onderwijs. De inhoud sluit aan bij de vragen die middenmanagers tegenkomen in hun huidige functie. Doel van de leergang is om middenmanagers kennis en kunde met betrekking tot HRM en financieel beleid zich eigen te laten maken, zodat deze kennis in hun huidige functie gebruikt kan worden. Daarnaast worden deelnemers in staat gesteld zich (verder) te ontwikkelen op dit gebied. De uitvoering van de leergang is in handen van NSO-CNA.

Inleiding

In toenemende mate wordt van de schoolleider, directie en middenmanagement, verwacht dat hij of zij gericht stuurt op onderwijsresultaten
en dat hij daarbij anticipeert op ontwikkelingen binnen de school. Kennis van HRM-instrumenten en inzicht in het financiële werkveld wordt daarom
steeds belangrijker. In toenemende mate wordt van de middenmanager verwacht dat hij of zij gericht stuurt op onderwijsresultaten en dat hij daarbij anticipeert op ontwikkelingen binnen de school. Kennis van HRM instrumenten en inzicht in het financiële werkveld wordt daarom voor de middenmanager steeds belangrijker.

Samenwerking VO-academie en NSO-CNA

Op basis van een programma van eisen, opgesteld in samenwerking met NSO-CNA, is een op maat gemaakte leergang HRM en Financieel leiderschap ontwikkeld, waarin antwoord gegeven worden op concrete praktijkvragen die leven bij schoolleiders. In deze leergang wordt gewerkt met casuïstiek van deelnemers en is tijd ingeruimd voor het oefenen van praktijksituaties.  De leergang omvat twaalf dagdelen, verdeeld over zes bijeenkomsten, en wordt uitgevoerd door docenten van NSO-CNA.

Doel van de leergang

Doel van de leergang is om de deelnemers kennis en kunde met betrekking tot strategisch HRM en financieel beleid zich eigen te laten maken, zodat zij deze kennis en vaardigheden in hun huidige functie kunnen toepassen. Daarnaast worden deelnemers in staat gesteld zich (verder) te ontwikkelen in hun leiderschap.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u in de flyer. Aanmelden kan op de website van NSO-CNA. Met aanvullende informatievragen kunt u zich richten tot (studieleider) John Schreijer: j.schreijer@nso­cna.nl.

Knipsel

De lichting van HRM en financieel leiderschap in het voorjaar van 2017 aan het werk bij NSO-CNA.