Uitwisseling met topbestuurders in bedrijven en ziekenhuizen


In een samenwerking tussen PO-Raad, VO-Raad en Stichting leerKRACHT en dankzij de medewerking van de MBO-Raad en diverse Nederlandse topinstellingen (McKinsey, Rabobank, Miele en de academische ziekenhuizen in Leiden en Utrecht) wordt het jaarlijkse intersectorale besturenprogramma ‘verbetercultuur’ weer aangeboden. 

Dit leertraject is gestoeld op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders uit het funderend onderwijs. Thema’s als leiderschap, strategische visie en planning, verantwoording en persoonlijke professionaliteit zullen aan bod komen tijdens een drietal werkbezoeken aan Nederlandse topinstellingen. Daar gaat u in gesprek met CEO’s zoals Wiebe Draijer van de Rabobank en Stefan Verhoeven van Miele, partners bij McKinsey (Paul Rutten) en specialisten in de academische ziekenhuizen.

Wiebe Draijer

CEO Rabobank

Paul Rutten

Partner McKinsey & Company

Stefan Verhoeven

Directeur Miele Nederland

Waarom deelnemen?

U werd bestuurder of bovenschools manager om het verschil te maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is complex. Leraren vragen om meer autonomie, schoolleiders om meer middelen. De Inspectie kijkt niet alleen naar basiskwaliteit, maar ook naar een verbetercultuur van bestuur tot in de klas. 

Tegelijkertijd toont onderzoek na onderzoek (OECD, Inspectie, McKinsey) aan dat scholen die méér bereiken met hun leerlingen zo’n verbetercultuur hebben. Werken in zo’n cultuur geeft leraren bovendien meer werkplezier en hun leerlingen raken meer betrokken. 

Maar hoe creëer je zo’n cultuur in je organisatie? Hoe bouw je daarvoor draagvlak? Hoe start je in een aantal scholen? Hoe bouw je interne capaciteit op om zo’n cultuur verder uit te bouwen? Wat vergt dit van jou als rolmodel voor de organisatie? 

In dit intersectorale bestuurderstraject krijgt u de mogelijkheid om te leren van vooruitstrevende bedrijven en ziekenhuizen. Deze Nederlandse topinstellingen werken al jaren aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ en delen graag hun ervaringen. 

Het leren van en met elkaar staat centraal in dit leertraject. Naast het afleggen van de werkbezoeken ontmoet u collega-bestuurders met wie u samenwerkt aan de leerdoelen in het traject. 
 

Wat houdt deelname in? 

 • U neemt deel aan een traject van 3 bezoeken op een locatie in- of vlakbij de deelnemende bedrijven en ziekenhuizen; 
 • Ieder bezoek start om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur; 
 • De deelnemers uit de bedrijven en uit ziekenhuizen bezoeken ons op deze locaties; 
 • U start de bezoeken met een gedegen voorbereiding op basis van diverse opdrachten; 
 • U bent bereid tot zelfreflectie op de professionaliseringsthema’s die aan bod komen; 
 • Deelname kost €600,- per persoon voor het gehele traject. 

   

Hoe gaan we om met Corona? 

 • We komen samen in hotels of andere locaties (bijv. Miele service centrum) waar we de RIVM normen kunnen naleven. 
 • Het programma vindt plaats in 2021 (januari tot mei). Mocht dan onverhoopt de tweede golf niet zijn uitgedoofd, dan schakelen we over op een online programma.  
 • In deze online variant komen we enkel in de middag samen (13.00-16.00 uur) en zal er nog steeds sprake zijn van een grote mate van interactiviteit. 

In het geval van een online programma halveren we de gevraagde onkostenbijdrage.
 

Programma, locaties en data

U kunt een keuze maken uit deelname in groep 1 of in groep 2. Voor het leereffect tussen deelnemers is switchen tussen groepen niet aan te raden. De exacte adresgegevens ontvangt u na inschrijving. Het programma staat onder leiding van Jaap Versfelt, initiatiefnemer van leerKRACHT en oud-directeur van McKinsey & Company in Amsterdam. Alle bestuurders en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen zijn welkom, ongeacht of uw scholen deelnemen aan leerKRACHT of niet.


Garantie 

Dit programma wordt al 7 jaar aangeboden. Honderden bestuurders van scholen met samen zo'n 750.000 leerlingen en studenten namen al deel. In al die jaren is geen enkele bijeenkomst met minder dan een 8 gewaardeerd. Als u met het resultaat van het Besturenprogramma aan de slag gaat, garanderen wij dat uw leraren en schoolleiders meer werkplezier krijgen, leerlingen meer betrokken raken en het onderwijs op uw scholen verbetert. 

Er is een beperkt aantal plaatsen: 20 voor elk van de twee groepen. Wilt u meedoen, dan kunt u zich inschrijven via onderstaande link. Daarbij geldt vol = vol.

Mis het niet en schrijf u hier in!