Lead & Learn is er voor middenmanagers uit het voortgezet onderwijs. Dit intervisietraject brengt meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar: van persoonlijke competentieontwikkeling tot en met schoolontwikkeling. Vanuit de eigen praktijk en ontwikkelbehoefte van de deelnemers biedt Lead & Learn ondersteuning en inspiratie om (verder) te ontwikkelen.

Doel?

De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van zelfbewustzijn en effectiviteit ten aanzien van de interactie met de ander en de omgeving.

Voor wie?

Lead & Learn is er speciaal voor team- en afdelingsleiders uit het voortgezet onderwijs. 

Data?

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten en (optioneel) twee coachgesprekken.
 

15-12-2017

Startbijeenkomst

12-01-2018

13-01-2018

2-daagse 

07-02-2018

08-02-2018

14-02-2018

15-02-2018

Eerste regionale bijeenkomst (exacte datum afhankelijk van regio)

14-03-2018

15-03-2018

21-03-2018

22-03-2018

Tweede regionale bijeenkomst (exacte datum afhankelijk van regio)

Zelf inplannen 

Derde regionale bijeenkomst (zelf in te plannen met intervisiegroep)

01-06-2018

Slotbijeenkomst

Startbijeenkomst 15 december 2017   
Alle deelnemers worden op deze bijeenkomst geïnformeerd over het intervisietraject Lead & Learn, de inhoud, de verwachtingen en de bijeenkomsten. Daarnaast maken zij kennis met elkaar en krijgen deelnemers te horen welke stappen ze moeten doorlopen ter voorbereiding op de 2-daagse.

2-daagse 12 en 13 januari 2018                                          

Een tweedaagse bijeenkomst waar alle deelnemers inhoudelijke input krijgen op verschillende thema’s, hun leervraag aanscherpen en dit is tevens het moment waarop de eerste intervisie plaatsvindt. Voorafgaand aan de bijeenkomst maken de deelnemers een analyse van hun startsituatie en ontwikkeldoel. Op de eerste dag nemen deelnemers o.a. deel aan verschillende inhoudelijke masterclasses en workshops en worden de basics van intervisie besproken. Op de zaterdag vindt o.a. de eerste intervisie plaats. Locatie: Leerhotel Het Klooster Amersfoort.

Drie regionale intervisiebijeenkomsten        

De drie intervisiebijeenkomsten vinden in principe plaats in vijf regio’s (afhankelijk van aantal inschrijvingen en regionale spreiding). De regionale intervisiebijeenkomsten bestaan uit twee delen. Bij de start van de bijeenkomst wordt inhoud en kennis geboden op basis van overkoepelende thema’s die naar voren komen uit de leervragen van deelnemers. Het tweede deel van deze bijeenkomsten bestaat uit intervisie in kleine groepen (6 tot 8 deelnemers) onder leiding van ervaren intervisiebegeleiders. Bij inschrijving wordt u gevraagd twee voorkeursregio’s aan te geven voor de regionale bijeenkomsten.

Slotbijeenkomst                                                  
Aan het eind van het traject komen alle deelnemers en de intervisiebegeleiders weer bij elkaar voor een dag vol inspiratie en reflectie. Ook vindt hier de laatste intervisie plaats.

Kosten?

605,- euro (inclusief BTW)

Meer informatie over Coaching & Intervisie

Meer weten over intervisie? Klik hier om het katern te lezen of ga naar de themapagina.