Team- en afdelingsleiders spelen een steeds grotere rol op scholen. Zij sturen rechtstreeks de docenten aan en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een professionele cultuur. Dat vereist specifieke kennis en deskundigheid. Bijvoorbeeld als het gaat om leiderschap. Hoe geef je leiding aan teams en welke dilemma’s kom je als afdelings- of teamleider tegen? En hoe los je deze op?  

Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod in het intervisietraject Lead & Learn. Tijdens dit hele traject staat de persoonlijke leervraag van de deelnemers centraal in intervisiebijeenkomsten en coachgesprekken. Om de beurt brengen deelnemers een casus in, een leervraag of een probleem uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek met andere groepsleden op zoek naar een antwoord of oplossing.  

Doel

Dit intervisietraject brengt meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar: van persoonlijke competentieontwikkeling tot en met schoolontwikkeling. Vanuit de eigen praktijk en ontwikkelbehoefte van de deelnemers biedt Lead & Learn ondersteuning en inspiratie om (verder) te ontwikkelen. De deelnemers krijgen inzicht in de schoolontwikkeling, bezien vanuit de eigen positie en krijgen grip de (verder) te ontwikkelen eigen competenties.  

Voor wie?

Lead & Learn is specifiek bestemd voor collega’s die in het voortgezet onderwijs integrale verantwoordelijkheid dragen voor een deel van het onderwijs. In de praktijk gaat het om mensen die functies vervullen met namen als teamleider, afdelingsleider, unitleider of bijvoorbeeld locatiedirecteur. Eindverantwoordelijke schoolleiders (rectoren, voorzitters van de centrale directie) en bestuurders horen daar dus niet bij.  

Data en locatie

De startbijeenkomst met alle deelnemers vindt plaats op 27 september 2019. De tweedaagse staat gepland op 31 oktober & 1 november 2019.

De drie daaropvolgende intervisiebijeenkomsten vinden plaats op 29 november 2019 en 10 januari 2020. Tussentijds wordt er door de deelnemers zelf een intervisiebijeenkomst gepland. De slotbijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2020. 

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.

Kosten

€750,- excl. BTW 

Meer informatie

In dit katern leest u meer over de werkvorm intervisie.

Inschrijven

Wilt u ook aan de slag met uw persoonlijke leervraag rond leiderschap? Schrijf u dan nu in via dit formulier.