Intervisietraject Lead & Learn voor schoolleiders uit het middenmanagement

Dit traject is specifiek toegesneden op schoolleiders uit het middenmanagement zoals team- en afdelingsleiders. Lead & Learn brengt meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar; van persoonlijke competentieontwikkeling tot en met schoolontwikkeling. Tijdens dit hele traject staat de persoonlijke leervraag van de deelnemers centraal in intervisiebijeenkomsten en de workshops. Om de beurt brengen deelnemers een casus in, een leervraag of een probleem uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek met andere groepsleden op zoek naar een antwoord of oplossing. Per traject zijn er acht bijeenkomsten.

Startdatum: Tranche 7 start op 27 september 2019 en eindigt in maart 2020

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit traject? U kunt uw contactgegevens doorgeven met dit formulier, dan houden we u op de hoogte.