Effectieve intervisie voor schoolleiders uit het middenmanagement in het voortgezet onderwijs

Hoe geef je leiding aan teams en welke dilemma’s kom je als afdelings- of teamleider tegen? En hoe los je deze op? Hoe kun je met en van collega-schoolleiders leren beter met deze dilemma’s om te gaan? Deze en andere vragen over de rol en positie van de schoolleider in het middenmanagement komen uitgebreid aan bod in het intervisietraject Lead & Learn. Tijdens dit hele traject staat de persoonlijke leervraag van de deelnemers centraal in intervisiebijeenkomsten en coachgesprekken. Om de beurt brengen deelnemers een casus in, een leervraag of een probleem uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek met andere groepsleden op zoek naar een antwoord of oplossing.  
 

Team- en afdelingsleiders spelen op school een steeds grotere rol. Zij sturen rechtstreeks de docenten aan en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een professionele cultuur. Meer en meer wordt van hen verwacht dat zij samen met de docententeams het onderwijs naar een hoger plan tillen. Dat vereist specifieke kennis en deskundigheid van de middenmanager. Bijvoorbeeld als het gaat om leiderschap. Iedereen vervult deze rol op zijn manier. Intervisie kan een stevige impuls geven door met collega’s te reflecteren op de eigen uitdagingen en ontwikkelpunten. 
 

Voor wie?

Lead & Learn is specifiek bestemd voor functionarissen die in het voortgezet onderwijs integrale verantwoordelijkheid dragen voor een deel van het onderwijs. In de praktijk gaat het om mensen die functies vervullen met benamingen als teamleider, afdelingsleider, unitleider of locatiedirecteur. Eindverantwoordelijke schoolleiders (rectoren, voorzitters van de centrale directie) en bestuurders horen daar dus niet bij. 
 

Wat levert het op?

  • Dit intervisietraject brengt meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar: van persoonlijke overtuigingen en professionele (competentie)ontwikkeling naar teamontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling.  
  • Aan de hand van inspirerende lezingen, verdiepende masterclasses, praktische workshops en begeleide intervisie krijgt uw meer grip op en handvatten voor uw eigen ontwikkeling: uw eigen ontwikkelvraag staat centraal. 

     

Programma op hoofdlijnen

Tijdens het hele traject van Lead & Learn staat uw persoonlijke leervraag centraal in intervisiebijeenkomsten. Om de beurt brengen deelnemers een casus in; een leervraag of een probleem uit de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek middels begeleide intervisie met andere groepsleden op zoek gaan naar een antwoord of oplossing. Tijdens dit intervisietraject is de Beroepsstandaard Schoolleiders VO een belangrijk uitgangspunt. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten. U kunt zelf kiezen of u tijdens dit traject ook kosteloos gebruik wilt maken van een gecertificeerde VO-managementcoach. Het volledige programma vindt u hier.   
 

Meer informatie

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en Luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Deze is te vinden op de website van de VO-academie. Voor overige vragen over dit traject kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl  o.v.v. Lead & Learn. 
 

Inschrijven

Wilt u ook aan de slag met uw persoonlijke leervraag rond leiderschap? Schrijf u dan nu in via dit formulier.
 

Data en locatie

De tweedaagse staat gepland op 31 oktober & 1 november 2019. De drie daaropvolgende intervisiebijeenkomsten vinden plaats op 29 november 2019 en 10 januari 2020. Tussentijds wordt er door de deelnemers zelf een intervisiebijeenkomst gepland. De slotbijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2020. 

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn.
 

Kosten

€750,- excl. BTW