Als team- of afdelingsleider heeft u een sleutelpositie in de school; u verbindt leerlingen, docenten en de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het belangrijk dat u in dialoog blijft met verschillende betrokkenen. Dit intervisietraject gaat in op de vraag hoe u, vanuit dialoog, inhoudelijk en strategisch vorm kunt geven aan actuele vraagstukken. We besteden tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek. Telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren en anders leidinggeven.
 

Voor wie?

Dit intervisietraject is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement. Voorafgaand aan het traject wordt een intake met de deelnemers gevoerd.
 

Wat levert deelname op?

Na het doorlopen van dit traject:   

 • Heeft u de persoonlijke leervraag over uw ontwikkeling in de organisatie uitgediept 
 • Bent u in staat een professionele dialoog te voeren met uw teamleden;
 • Heeft u een visie ontwikkeld op het creëren van een leercultuur waarin dialoog en samenwerking centraal staan; 
 • Krijgt u inzicht in uw eigen capaciteiten als veranderaar; 
 • Bent u zich meer bewust van uw eigen leiderschapskwaliteiten; 
 • Weet u hoe u anderen kunt aansturen, ook in uitdagende tijden. 

   

Programma op hoofdlijnen

Hoe geeft u samen met uw lerarenteam vorm aan het leerproces in de school? En hoe behoudt u daarbij eigenheid en kwaliteit? Als leidinggevende is het uw taak om inhoudelijk en strategisch vorm te geven aan dergelijke vraagstukken.

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer: 

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn 
 • Tevreden zijn over hun werk  
 • Stressbestendig zijn 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben 

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven. 

Dit intervisietraject bestaat uit vijf bijeenkomsten, waaronder een tweedaagse. Tijdens de bijeenkomsten staan de ochtenden in het teken van vakinhoud; tijdens lezingen en workshops leert u meer over leiderschap en de professionele dialoog. Daarnaast reiken we u verschillende relevante bronnen aan, van literatuur tot podcasts en video’s.

Tijdens de middagen gaan we in intervisiesessies aan de slag met de kennis uit de ochtendsessies. Door middel van intervisie reflecteert u op uw eigen functioneren en doet u nieuwe inzichten op. Het is de bedoeling dat u op deze manier aan de slag gaat met uw eigen leervraag. 
 

Sprekers 

Rens van Loon 
Prof. dr. Rens van Loon is hoogleraar Dialogical Leadership aan de Tilburg University. Hij benadert leiderschap als een fenomeen dat in dialoog onderzocht kan worden vanuit meerdere perspectieven: filosofie, psychologie en organisatieleer.

De boodschap van Rens van Loon is dat goed leiderschap zonder dialoog niet mogelijk is. Rens gaat met u in gesprek over de interne dialoog die een schoolleider kan en moet voeren met betrekking tot de eigen functie als leidinggevende. Hij doet dit op basis van zijn boek ‘Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt’. De vragen die we gaan verkennen zijn o.a.: ‘Hoe ziet mijn positie-repertoire eruit?’ en ‘Hoe beïnvloed ik vanuit verschillende posities?’ en ‘Ben ik in staat mij ‘zelf’ bewust te sturen op het niveau van denken, voelen en handelen?’. De ochtend zal interactief zijn, met opdrachten tussendoor om u voor te bereiden op de intervisie later op de dag. 
 

Sander Galjaard 
Sander Galjaard is eigenaar van Galjaard Onderwijsadvies. In zijn werk coacht hij leidinggevenden, leraren en (management-)teams. Sander is systemisch geschoold in familie-en organisatieopstellingen, waarmee hij de onderstroom van (school)organisaties zichtbaar maakt. 

Zijn focus in zijn coaching ligt vooral op het ‘zijn als leider’. In de workshop gaan we uw eigen casuïstiek bespreken aan de hand van een systemisch dialoog. Dat betekent dat we vooral gaan ervaren wat het is om de onderstroom in een gesprek (letterlijk en figuurlijk) op tafel te leggen. 

Praktische informatie

Data:

 • Start/informatiebijeenkomst: 24 september 2021 (14.00 - 16.30 uur)
 • Tweedaagse: 14 en 15 oktober 2021 (10.00 - 21.00 uur en 09.30 - 15.30 uur)
 • Intervisiebijeenkomst: 26 november 2021 (10.00 - 17.00 uur)
 • Intervisiebijeenkomst: Zelf plannen in december 2021 of januari 2022
 • Slotbijeenkomst: 11 maart 2022 (10.00 - 17.00 uur)

Locatie:

De Wereld te Lunteren 

Door de coronacrisis is het mogelijk dat de bijeenkomsten op een andere locatie of online plaatsvinden. We brengen deelnemers hier uiteraard tijdig van op de hoogte.

Kosten:

Deelname aan het traject bedraagt €750,00 (excl. BTW)

Inschrijven:

Meld u aan via dit formulier

Meer informatie:

Wilt u meer weten over het intervisietraject Leidinggeven in dialoog? Stuur een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. Leidinggeven in dialoog.