Dit intervisietraject is speciaal ontwikkeld voor eindverantwoordelijk schoolleiders zoals directeur-bestuurders, rectoren en voorzitters van centrale directies. Bij Lerend Leiderschap is intervisie gekoppeld aan inspirerende inhoudelijke workshops. De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van zelfbewustzijn en effectiviteit ten aanzien van de interactie met de ander en de omgeving. De workshops gaan uit van het gegeven dat u als schoolleider (en als iedere andere professional) eerst mens bent en dan functionaris. Per traject zijn er vier bijeenkomsten.

Startdatum: Tranche 4 start op 4 oktober 2019 en eindigt in januari 2020.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit traject? U kunt uw contactgegevens doorgeven met dit formulier, dan houden we u op de hoogte.