Bent u gestart als bestuurder en wilt u samen met andere beginnende bestuurders de diversiteit van het beroep verkennen? De VO-academie heeft voor u het inwerktraject Beginnend Bestuurder ontwikkeld om u te faciliteren in uw nieuwe rol. Tijdens dit traject vormt u een realistisch beeld van het beroep en krijgt u inzicht in de kwaliteiten die u bezit om deze functie uit te oefenen. 
 

Voor wie? 

Het inwerktraject Beginnend Bestuurder is ontwikkeld om startende bestuurders, met maximaal twee jaar ervaring, te faciliteren in hun nieuwe rol. Voorafgaand aan het traject vindt een telefonisch intakegesprek plaats. 
 

Wat levert deelname op? 

Na deelname heeft u:    

  • Zicht op het diverse beroep van bestuurder. Aan de hand van de professionaliseringthema’s krijgt u inzicht in de verschillende facetten van het beroep, de Code Goed Bestuur, de relatie met de MR en de Raad van Toezicht en het Toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs;  
  • Inzicht in vraagstukken waar ‘de bestuurder van nu’ mee te maken krijgt en de beroepsdilemma’s die in deze specifieke periode spelen;  
  • Handvatten om op basis van uw drijfveren en kwaliteiten een professioneel zelfbeeld te formuleren; 
  • Maakt u deel uit van een netwerk van beginnend bestuurders: u leert van elkaars kennis en ervaringen;  
  • Samen met andere beginnende bestuurders uw persoonlijke ontwikkelvraag verder verkend en uitgediept tijdens de intervisiesessies.
     

 

Programma op hoofdlijnen 

Het inwerktraject Beginnend Bestuurder start met een tweedaagse waarin u kennis en inzichten krijgt aangereikt door experts op het gebied van besturen. Tijdens inspirerende workshops leert en reflecteert u in samenwerking met andere bestuurders. 

Na de tweedaagse vinden twee intervisiebijeenkomsten plaats, die elk starten met een interactieve lezing of workshop. De inzichten die u hieruit opdoet, verbindt u vervolgens aan uw eigen werkcontext door middel van intervisie. Tijdens de intervisiesessies in de middag bespreekt u uitdagingen en dilemma’s met elkaar. Bovendien reflecteert u op waardevolle successen uit uw dagelijkse werkpraktijk. Deze sessies geven u nieuwe inzichten over hoe u uw positie als bestuurder wilt invullen. 

 

"Een overzichtelijke introductie in het brede veld van onderwijsbesturen en een opening naar een netwerk van peers" (oud-deelnemer) 

 

Sprekers
 

Leo Bormans 

Wat leert het wetenschappelijk onderzoek naar hoop en geluk ons over welzijn en welbevinden in moeilijke tijden? Geluksonderzoeker Leo Bormans gaat op zoek naar richting en ruimte. Zijn missie is om anderen te informeren en inspireren m.b.t. de grote drijfveren van de mens: hoop en geluk. Hij baseert zich daarbij op de wetenschappelijke inzichten in zijn internationale bestsellers The World Book of Happiness en The World Book of Hope. Deze thema’s zijn actueler dan ooit. Welke krachtlijnen kunnen we daaruit halen voor een gelukkig en hoopvol leven en werk?  

Leo Bormans is Distinguished Lecturer Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en reisde vele jaren de wereld over als Ambassador of Happiness & Quality of Life, onderzoeker en keynotespeaker. Hij heeft daarnaast vele jaren ervaring in het onderwijs en als deskundige bij het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen. 
 

Jos Kusters

Op dag twee geeft de ervaren bestuurder Jos Kuster (63), in een interactieve sessie, zijn visie op leiderschap en strategie.Tijdens zijn bijdrage staan we stil bij de start als bestuurder in het onderwijsveld. Als bestuurder komt u in nieuwe situaties terecht en moet u vaak een antwoord vinden op complexe vragen. Fundamentele dilemma’s en paradoxen worden zichtbaar en voelbaar. Hoe vindt u de juiste antwoorden? Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, gaat hier graag met u over in gesprek.

Jos heeft nagenoeg zijn hele carrière in het onderwijs gewerkt en vanaf 1982 voornamelijk in managementfuncties. Van 2008 tot 2013 was Jos directeur van Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de Open Universiteit. Na die periode was hij voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Leeuwenborgh in Sittard-Geleen en Maastricht en was hij voorzitter van het College van Bestuur van het VISTA College in Heerlen.
 

Cor van Montfort 

Cor van Montfort is o.a. hoogleraar en onderzoeker (Universiteit Tilburg en VU) met een bijzondere belangstelling voor vraagstukken rond publiek-private samenwerking, governance, legitimiteit en goed bestuur. In de interactieve sessie met Cor van Montfort gaan we in op drie onderdelen van goed (onderwijs)bestuur. Namelijk het sturen op publieke waarde(n), het organiseren van verantwoording en toezicht (checks and balances) en tot slot bespreken we een aantal gedragsaspecten die bij goed bestuur horen, zoals het kunnen omgaan met ‘menselijke zwakheden’.  

Cor was tot 2018 o.a. als projectleider, afdelingshoofd en programmamanager verbonden aan de Algemene Rekenkamer en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij leidde onder andere onderzoeken naar publiek vastgoed, goed bestuur, bedrijfsvoering bij onderwijsinstellingen en publiek ondernemerschap. Van 2007 tot 2015 was hij als bijzonder hoogleraar ‘goed bestuur bij publiek-private arrangementen’ verbonden aan Tilburg University. Hij begeleidt tegenwoordig een aantal leernetwerken waarin bestuurders uit het Voortgezet Onderwijs samen werken aan een ‘lerende verantwoording’. Daarnaast is hij lid van de Onderwijsraad en verzorgt hij cursussen ‘Filosofie en leiderschap’.  
 

Praktische informatie 

Data:  

  • Tweedaagse: 13 en 14 oktober 2022 (10.00 - 21.00 uur en 09.30 - 15.30 uur)   
  • Intervisiebijeenkomst: 25 november 2022 (10.00 - 17.00 uur)   
  • Intervisiebijeenkomst: 20 januari 2023 (10.00 - 17.00 uur)   

Locatie: 

De Utrechtse Stadsvrijheid (Utrecht) 

Kosten: 

Deelname aan het traject bedraagt €400,00 (excl. BTW). 

Inschrijven: 

Meld u aan via dit formulier 

Vragen? 

Heeft u vragen over dit inwerktraject? Of weet u niet zeker of uw functie aansluit bij het deelnemersprofiel? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl o.v.v. Beginnend Bestuurder.