HRM wordt strategisch als u de onderwijskundige ambities van de school verbindt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Maar hoe doet u dat? Tijdens deze leergang gaat u op zoek naar de uitgangspunten van goed HRM-beleid, past u deze uitgangspunten toe op de praktijk van het voortgezet onderwijs en ontdekt u welke rol u heeft bij de implementatie.

Voor wie?

De leergang strategisch HRM is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en HRM-medewerkers die eindverantwoordelijk zijn voor het HRM-beleid op school en de implementatie ervan. Om ervoor te zorgen dat het geleerde goed in de praktijk gebracht kan worden, is inschrijving alleen mogelijk met twee of drie deelnemers per school.

Programma

De leergang bestaat uit vijf lesdagen. Hierin behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Uitgangspunten SHRM en toepassing binnen het voortgezet onderwijs;
 • Opbrengstgericht werken, onderwijskundig en gespreid leiderschap;
 • Performance management, implementatiestrategie en strategische personeelsplanning;
 • Levensfasebewust personeelsbeleid en verandermanagement;
 • Peoplemanagement door en voor schoolleiders.

De inhoud van de leergang is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Tilburg University.

Wat levert het op?

Na deelname aan deze leergang:

 • kent u de uitgangspunten van goed HRM-beleid en kunt u deze toepassen binnen uw eigen school;
 • heeft u uw rol als bestuurder of schoolleider met betrekking tot de implementatie van strategisch HRM versterkt;
 • weet u hoe u collega’s die betrokken zijn bij het HRM-beleid in positie brengt;
 • heeft u handvatten voor het realiseren van onderwijskundige ambities en een professionele schoolorganisatie.
   

Wat mag u verwachten?

 • U leert tijdens dit traject van en met de andere deelnemers;
 • Uw onderwijspraktijk en HRM-beleid staan centraal;
 • U krijgt kennis van recente management- en HRM-literatuur, onderzoek naar strategisch HRM en praktische toepassingen voor het voortgezet onderwijs.
 • We maken gebruik van verschillende werkvormen: plenaire besprekingen, analyse van casuïstiek, teamopdrachten, collegiale consultatie.
   

Ervaring van deelnemers

“Zeer inspirerend om via de theorie en nadere toelichting van wetenschappers, aan de slag te gaan met beleid en een actieplan voor je eigen organisatie.”

“Veel geleerd in deze leergang. Ook omdat elk onderdeel uitging van een perfecte drieslag: zelfstudie, college en meteen praktijk!”

“Voor mij als hrm’er goed om een bevestiging te krijgen van de rol die strategisch hrm kan spelen binnen een onderwijs organisatie. Heel mooi om zo’n proces samen met de andere leden van onze stuurgroep hrm te kunnen doorlopen”.

Praktische informatie

Data:

 
 • Vrijdag 12 november
 • Donderdag 9 december en vrijdag 10 december 
 • Donderdag 3 februari en vrijdag 4 februari 
Locatie: Nader te bepalen 
Kosten: De deelnemersbijdrage is €3.500 (exclusief btw) per persoon.
Meer informatie:
 
Heeft u vragen over het ontwikkeltraject? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030232 48 80.
Aanmelden: 


 

Meld u aan voor de leergang strategisch HRM. Om ervoor te zorgen dat het geleerde goed in de praktijk gebracht kan worden, is inschrijving alleen mogelijk met twee of drie deelnemers per school.