Talentontwikkeling voor leerlingen vinden we in het onderwijs erg belangrijk. Maar hoe staat het ervoor met talentontwikkeling van docenten? Oriëntatie op leiderschap is gericht op docenten uit het voortgezet onderwijs met de interesse om teamleider of schoolleider te worden. Dit leertraject biedt docenten de unieke gelegenheid te ervaren wat een leidinggevende zijn inhoudt en te verkennen of dit aansluit bij hun individuele wensen en ambities.

De inschrijving is gesloten! U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het leertraject Oriëntatie op leiderschap. De VO-academie wil dit traject in 2019 weer organiseren. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u dat aangeven in dit formulier, dan houden we u op de hoogte.

Oriëntatie op leiderschap is een traject dat in opdracht van de VO-academie is ontwikkeld door Brigit Verbeek van Learnovate. Brigit Verbeek heeft ruime ervaring in het onderwijsveld en is als trainer en ontwikkelaar betrokken geweest bij diverse leer- en leiderschapstrajecten.

Doel

Het doel van dit programma is om ambitieuze docenten inzicht te geven in (hun) leiderschap, zodat zij in staat zijn een bewuste keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap naar een leidinggevende positie in het onderwijs. Docenten krijgen zicht op hun drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. Zij ontdekken waartoe zij leiding willen geven, wat hun kwaliteiten zijn en wat te doen wanneer het spannend wordt. Tevens krijgen docenten zicht op wat een leidinggevende positie binnen een school betekent en ontwikkelen zij een leidinggevend perspectief. Aan dit leertraject kunnen in totaal per groep 20 docenten deelnemen.

Het programma neemt de uitgangspunten van het LOB-programma voor leerlingen als leidraad. Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt een cyclus van loopbaanleren doorlopen; een proces van voortdurend reflecteren en actief werken aan zelfontwikkeling, zodat de deelnemer goed voorbereid is op het moment van een loopbaankeuze.

Het leertraject kent een start-, tussen- en slotbijeenkomst en vindt iedere bijeenkomst plaats van 16.00 tot 20.00 uur. Voor een warme maaltijd wordt gezorgd. Het traject heeft een looptijd van circa 4 maanden en er staat een studielast van 30 uur voor.

Voor wie?

Het leertraject ‘Oriëntatie op leiderschap’ is ontwikkeld voor ambitieuze docenten die willen verkennen of een leiderschapsfunctie binnen het onderwijs bij hen past.

De deelnemer volgt dit leertraject samen met zijn of haar leidinggevende. Hij of zij zal gedurende de gehele periode een context creëeren waarin de deelnemende docent kan leren en experimenteren. Daarnaast biedt de leidinggevende ondersteuning in het proces van reflecteren en keuzes maken.

Data

- Woensdag 14 november
- Woensdag 23 januari
- Woensdag 13 maart

Kosten

300 euro (excl. BTW) per deelnemer.