Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. U als schoolleider uit het middenmanagement kunt hieraan een essentiële bijdrage leveren door middel van goed peoplemanagement. 
 

Wat levert het op?

Het doel van het ontwikkeltraject is het versterken van peoplemanagement in het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om ontwikkeling op drie niveaus:

  • Ontwikkeling van peoplemanagement van de deelnemende schoolleiders uit het middenmanagement. 
  • Ontwikkeling van peoplemanagement in de school.
  • Ontwikkeling van peoplemanagement in de sector als geheel.

     

Belang peoplemanagement voor schooldoelen

Peoplemanagement is niet alleen belangrijk voor het functioneren en welzijn van docenten en schoolleiders zelf, maar ook omdat het uiteindelijk kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school nastreeft. In hun positie spelen team- en afdelingsleiders een cruciale rol in de totstandkoming van die opbrengsten. Ze zijn namelijk de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de docenten. De kwaliteit van de implementatie van strategisch HRM-beleid of de ontwikkeling van een lerende cultuur, valt of staat met de activiteiten van de schoolleiders uit het middenmanagement. Daarom zoomt dit ontwikkeltraject in op peoplemanagement door hen en hoe dit kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.
 

Voor wie?

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders zoals team- of afdelingsleiders die leiding geven aan leraren en met hen de gesprekken in de gesprekscyclus voeren. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een leidinggevende functie bekleden, hetgeen inhoudt dat zij betrokken zijn bij de strategische beleidsontwikkeling van school en/of afdeling en daar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor dragen. Deelname aan dit ontwikkeltraject is uitsluitend mogelijk wanneer 2 of 3 middenmanagers uit dezelfde school deelnemen. Individuele deelname is niet mogelijk. Ten minste de helft van de deelnemers uit een school heeft meer dan 2 jaar ervaring als middenmanager. De eindverantwoordelijke schoolleider wordt gevraagd om commitment uit te spreken voor deelname aan het ontwikkeltraject door de middenmanagers uit zijn/haar school. Verder wordt van de schoolleider gevraagd om een bijdrage te leveren aan de slotbijeenkomst van het traject.
 

Voortgezet Leren

Dit ontwikkeltraject is destijds ontwikkeld door De Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-academie en kent zijn vervolg in het programma Voortgezet Leren. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit programma samen uit. Centraal staat eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie. Het programma Voortgezet Leren verbindt en faciliteert op het gebied van eigentijds en toekomstgericht onderwijs, de professionele schoolorganisatie en het creëren van samenhang tussen die beide. Eén van de inhoudelijke pijlers van dit programma is een professionele schoolorganisatie. Het versterken van leiderschap is daarin een belangrijk onderdeel. De twee voorgaande edities van de leergang zijn verzorgd in opdracht van de VO-Academie. Het derde leertraject zal daarom in nauwe samenwerking met de VO-Academie worden georganiseerd.
 

Data en locatie

  • Vrijdag 20 september 09.00-17.00 uur
  • Vrijdag 4 oktober, 9.00-17.00
  • Vrijdag 8 november: 10.00 – 20.00
  • Zaterdag 9 november: 09.00 – 13.00
  • Vrijdag 24 januari 2020: 13.30-17.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats bij Conferentiecentrum Kaap Doorn, Postweg 9 Doorn.
 

Kosten

950 euro (excl. btw) per deelnemer. 
Deze prijs betreft alle onderwijskosten, inclusief literatuur, koffie/thee/lunch en diner tijdens de tweedaagse module. Niet inbegrepen: hotelovernachtingen (optioneel tijdens de aaneengesloten dagen). U dient zelf van te voren aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken.
 

Inschrijven

De inschrijving is gesloten! U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor het ontwikkeltraject Peoplemanagement. Als u geïnteresseerd bent in dit traject kunt u dat aangeven via dit interesseformulier.
 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Daling via elinedaling@vo-raad.nl, projectmedewerker professionele schoolorganisatie. 

Het ontwikkeltraject peoplemanagement wordt door het programma Voortgezet leren in samenwerking met de VO-Academie georganiseerd. De algemene voorwaarden van de VO-raad zijn van toepassing en specifiek die van de VO-Academie. Lees de algemene voorwaarden hier.