Ontwikkeling persoonlijke effectiviteit en bestuurlijke slagkracht

We zijn voornemens in 2018 dit traject opnieuw aan te bieden. Heeft u interesse? Meld u dan aan voor deze interesselijst en u ontvangt een mail zodra de inschrijving open gaat. N.B. de datum, locatie en kosten zijn nog niet bekend!

Als schoolbestuurder wordt er veel van u verwacht. Bijvoorbeeld zorgen voor een gedegen strategische beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Continu een scherp oog houden op de onderwijskwaliteit. U functioneert als hitteschild voor de onderwijsprofessionals en u spreekt geregeld met de leden van de Raad van Toezicht over een waaier aan onderwerpen. Dat vraagt nogal wat van bijvoorbeeld uw strategisch inzicht, uw leidinggevende kwaliteiten en de wijze waarop u omgaat met de vele stakeholders in en om uw onderwijsorganisatie. Om u daarbij te ondersteunen, verzorgt de VO-academie opnieuw het leertraject ‘Samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht’. Een stevig programma voor schoolbestuurders die willen werken aan de eigen professionalisering én versterking van de eigen onderwijsorganisatie.

Korte inhoud

Het leertraject behandelt zeven kernthema’s die zijn verweven in het leertraject. Er is veel ruimte voor de persoonlijke ingebrachte casuïstiek van de deelnemers. De kernthema’s zijn: Boardroom dynamics, Stakeholdermanagement, Relatie en ‘spel’ met RvT, Rolambiguïteit, Informatie- en informatievoorziening, Strategie en koersvastheid en Persoonlijke casuïstiek. Elk leertraject bestaat uit maximaal twaalf deelnemers voor een optimale leerwinst.

Doel

Doel van het leertraject is uw persoonlijke effectiviteit in de rol als schoolbestuurder te versterken opdat u onder meer een betere en sterkere samenwerking met de RvT kunt realiseren. Na afloop van de leergang:

• heeft u inzicht in uw persoonlijke effectiviteit en het effect van uw handelen op de omgeving gegeven uw bestuurlijke rol;

• heeft u inzicht in uw persoonlijke gedrag in ‘hardnekkige’ situaties met de RvT;

• kunt u schakelen tussen rollen en omgaan met botsende belangen;

• kunt u onderscheid maken tussen adaptieve en technische uitdagingen;

• kunt u reflecteren op uw professionele handelen;

• kunt u effectief interveniëren;

• heeft u zicht op onderliggende patronen en systemen in de samenwerking met de RvT;

• kunt u invulling geven aan de begrippen ‘partnerschap’ en ‘handelen conform code goed bestuur’.

Locatie en data

De bijeenkomsten worden afwisselend georganiseerd op twee locaties. De leergang heeft een doorlooptijd van 4 maanden.

Bijeenkomst 1: woensdag 8 november bij conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Bijeenkomst 2: donderdag 14 december bij conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Bijeenkomst 3: vrijdag 12 januari bij conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Bijeenkomst 4: donderdag 22 februari bij de VO-raad in Utrecht.

Adressen:

VO-raad , Aidadreef 4 3561 GE Utrecht

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum Woudenbergseweg 54 3707 HX Zeist

Kosten

De kosten bedragen 703,50 euro inclusief btw. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, materialen en het gebruik van koffie/thee en lunch.

Meer informatie: download de flyer. (Let op: in de flyer staat dat de bijeenkomst van 8 november a.s. bij de VO-raad is, deze locatie is veranderd naar conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.)