Als schoolbestuurder wordt er veel van u verwacht. Bijvoorbeeld zorgen voor een gedegen strategische beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Continu een scherp oog houden op de onderwijskwaliteit. U functioneert als hitteschild voor de onderwijsprofessionals en u spreekt geregeld met de leden van de Raad van Toezicht over een waaier aan onderwerpen. Dat vraagt nogal wat van bijvoorbeeld uw strategisch inzicht, uw leidinggevende kwaliteiten en de wijze waarop u omgaat met de vele stakeholders in en om uw onderwijsorganisatie. Om u daarbij te ondersteunen, verzorgt de VO-academie opnieuw het leertraject ‘Samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht’. Een stevig programma voor schoolbestuurders die willen werken aan de eigen professionalisering én versterking van de eigen onderwijsorganisatie.

Ontwikkeling persoonlijke effectiviteit en bestuurlijke slagkracht

Korte inhoud

Het leertraject bestaat uit vier kernthema’s: Boardroom dynamics, Stakeholdermanagement, Relatie met de RvT en Professionalisering. Er is veel ruimte voor de behandeling van de persoonlijke ingebrachte casuïstiek van de deelnemers. Elk leertraject bestaat uit maximaal acht deelnemers voor een optimale leerwinst.

 Doel

Het leertraject Samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht kent een effectief programma met enerzijds vaste kernthema’s en anderzijds. Na afloop van de leergang:

·         heeft u inzicht in uw persoonlijke effectiviteit en het effect van uw handelen op de omgeving gegeven uw bestuurlijke rol;

·         heeft u inzicht in uw persoonlijke gedrag in ‘hardnekkige’ situaties met de rvt;

·         kunt u schakelen tussen rollen en omgaan met botsende belangen;

·         kunt u onderscheid maken tussen adaptieve en technische uitdagingen;

·         kunt u reflecteren op uw professionele handelen;

·         kunt u effectief interveniëren;

·         heeft u zicht op onderliggende patronen en systemen in de samenwerking met de rvt;

·         kunt u invulling geven aan de begrippen ‘partnerschap’ en ‘handelen conform code goed bestuur’;

 Locatie en data

De bijeenkomsten worden afwisselend georganiseerd op twee locaties. De leergang heeft een doorlooptijd van 4 maanden.

Bijeenkomst 1: woensdag 19 september bij conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Bijeenkomst 2: donderdag 11 oktober bij de VO-raad in Utrecht.

Bijeenkomst 3: donderdag 22 november bij conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Bijeenkomst 4: donderdag 13 december bij de VO-raad in Utrecht.

 

Adressen:

VO-raad  , Aidadreef 4 Utrecht                                          

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum , Woudenbergseweg 54 Zeist 

Kosten:

De kosten bedragen 600 euro exclusief btw. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, materialen en het gebruik van koffie/thee en lunch.

Meer informatie: lees de flyer.