Op 15 januari 2020 gaat het leertraject VO-intervisiebegeleider van start. Tijdens dit traject gaat u aan de slag met verschillende intervisiemethodieken die direct toepasbaar zijn binnen uw eigen school. Zo leert u onder andere om de groepsdynamiek binnen een team te herkennen en om krachtige vragen te stellen die tot denken en reflecteren aanzetten. En dat levert meerwaarde op voor u én uw collega’s. 

Doel 

In het leertraject VO-intervisiebegeleider leert u hoe u intervisie kunt inzetten om uw team beter te begeleiden. Aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica komt u meer te weten over bruikbare intervisiemethodieken. Door te oefenen en zelf in groepen aan de slag te gaan, maakt u zich de vaardigheden snel eigen. Dit traject gaat uit van leren van en met elkaar en is geen individueel coachingstraject op intervisievaardigheden.  
 

Voor wie? 

De VO-academie heeft het leertraject VO-intervisiebegeleider speciaal ontwikkeld voor ervaren schoolleiders. Dit traject is geschikt voor zowel team- en afdelingsleiders als (con)rectoren en directeuren binnen het onderwijs. 
 

Wat levert het op? 

Na het doorlopen van dit traject:  

 • kunt u de verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar maken. 
 • ziet u wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.  
 • bent u in staat krachtige vragen te stellen die uw collega’s tot denken en reflecteren aanzetten.  
 • kent u de achterliggende theorieën rond intervisie.   
 • kent u de basisvaardigheden en heeft u de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider.   
   

Na deelname bent u in staat om gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten te stimuleren en beter sturing te geven aan (individuen binnen) uw team. Bovendien kunt u veiligheid en onderlinge verbinding binnen uw team bevorderen. De nadruk ligt binnen dit leertraject op reflectief niveau. De inzichten die u tijdens dit leertraject opdoet, kunt u direct toepassen.   
 

Ervaring van een deelnemer 

Een oud-deelnemer over het leertraject VO-intervisiebegeleider: “Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.” 
 

Programma op hoofdlijnen 

Intervisie is een zeer populaire leervorm onder schoolleiders. En dat is ook logisch. In een open, maar gestructureerd gesprek kun je een actueel werkthema inbrengen en samen met collega’s daarop reflecteren en zo nieuwe inzichten en perspectieven opdoen. Het programma van dit leertraject bestaat uit verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze vier bouwstenen worden tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten behandeld. Daarnaast komen de deelnemers tussen de bijeenkomsten in subgroepen bij elkaar. De deelnemers schrijven voor de derde bijeenkomst een reflectieverslag. Van de deelnemers verwachten wij dat zij minimaal een keer een ‘eigen’ intervisiegroep begeleiden en ook van die begeleiding(en) een kort reflectieverslag te maken.
 

Vervolgprogramma   

Als vervolg op dit leertraject is VO-Intervisiebegeleider-Plus ontwikkeld. Dit Plus-traject biedt verdieping op verschillende intervisiethema’s. Zo is er binnen het Plus-programma ruime aandacht voor casuïstiek, persoonlijke leerervaringen en het oefenen van intervisiemethodieken. Naast de opleidingsdagen, doet u binnen VO-Intervisiebegeleider-Plus praktijkervaring op door middel van een stage in de onderwijspraktijk of in een van de leertrajecten van de VO-academie. Het doel van dit Plus-programma? Door schoolleiders op te leiden tot  VO-intervisiebegeleider wordt een impuls gegeven aan de verdere professionalisering van de sector, door de sector zelf.  
 

Data en locatie  

De bijeenkomsten vinden plaats bij conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn op de volgende data en tijden:  

 • Startbijeenkomst: 15 januari 2020 
 • Bijeenkomst 2 (middag): 5 februari 2020 
 • Bijeenkomst 3 (middag): 4 maart 2020 
 • Bijeenkomst 4 (middag): 15 april 2020 
 • Slotbijeenkomst: 27 mei 2020
   

*N.B. voor het groepsproces, uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van uw groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken u dan ook vriendelijk alle data te noteren. (Data en tijden zijn onder voorbehoud.) 
 

Kosten 

Dit traject kost 400 euro excl. BTW.  
 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven via het formulier van de VO-academie. 
 

Meer informatie 

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en Luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. VO-intervisiebegeleider.