Wat heeft de coronacrisis met uw leiderschap gedaan? Hoe heeft u vorm gegeven aan de uitdagingen waar u mee te maken kreeg? En wat heeft deze periode uw school gebracht? Het leertraject 'Leiderschap na de crisis' is ontwikkeld voor schoolleiders die willen reflecteren op hun leiderschapsrol in en na de coronaperiode. Tijdens dit traject analyseert u samen met collega-schoolleiders de dilemma’s, gemaakte keuzes en successen, en denkt u na over de vraag hoe het onderwijs op uw school er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Dit leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten waarin verschillende facetten van leidinggeven na de crisis centraal staan. U kunt ervoor kiezen om alle drie de bijeenkomsten van dit traject bij te wonen, maar u kunt ook slechts aan één bijeenkomst deelnemen. Deze tweede bijeenkomt staat in het teken van leidinggeven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 
 

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor schoolleiders, zowel op middenmanagement als eindverantwoordelijk niveau. We nodigen u uit om samen met een collega deel te nemen. Dit is niet verplicht, maar maakt het traject extra waardevol; u kunt elkaar spiegelen, aanvullen en samen reflecteren op de situatie op uw school tijdens de afgelopen maanden. 
 

Wat levert deelname op?

Na deelname aan dit traject heeft u: 

  • teruggeblikt op uw eigen handelen als schoolleider in tijden van crisis, met als doel betekenis te geven aan dit handelen door middel van reflectie;
  • de impact van de crisis op school geanalyseerd, vanuit vragen als: hoe was het contact tussen collega’s en leerlingen? Welke nieuwe behoeften leven er in de school? Welke onderwijsontwikkeling is er op gang gekomen? Hoe borgen we onze onderwijskwaliteit? En wat heeft de voorbije periode betekend? 
  • naar aanleiding van de analyse en reflectie een plan voor de toekomst gemaakt. 

     

Programma op hoofdlijnen 

In dit leertraject komen diverse sprekers aan het woord die in interactieve workshops met u in gesprek gaan over onder andere dialoog, de kern van het leidinggeven en alternatieve vormen van leidinggeven. We geven tijdens de bijeenkomsten bovendien veel ruimte aan de gesprekken met elkaar en met de sessieleiders. De gesprekken worden professioneel begeleid voor voldoende diepgang en opbrengst.

Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe u terugkijkt op ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie. Welke ontwikkelingen zijn tijdens de coronaperiode onder druk tot bloei gekomen? Hoe heeft u op uw school geanticipeerd op verschillende uitdagingen waar u mee te maken kreeg? En welke collega’s hebben u in uw leiderschap bijgestaan? Maar ook: Welke onderwijsvernieuwingen zijn in deze periode ontstaan en wat zegt dat over uw school? 
 

Overige bijeenkomsten 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘De impact van crisis op u als leider’. De derde bijeenkomst van dit leertraject gaat over ‘Leiderschap met de blik op de toekomst’.

Praktische informatie

Datum: 4 november 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
Locatie: Metaal Kathedraal, Utrecht
Kosten:

 
Deelname aan het gehele traject bedraagt €400,00 (excl. BTW). Als u slechts één bijeenkomst van dit traject wilt bijwonen, bedraagt het €150,00 (excl. BTW)
Meer informatie:

 
Weet u niet zeker of uw functie aansluit bij het deelnemersprofiel? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl o.v.v. Leiderschap na de crisis (2) 
Inschrijven:


 
Meld u via dit formulier aan voor het gehele traject (drie bijeenkomsten)
Meld u via dit formulier aan voor alleen de tweede bijeenkomst.