A large part of the success and strength of a school depends on the ability of managers to lead teams. In order to do that successfully, it is important to understand the true currency of effective teams. This is particularly evident when we explore levels of ownership and team understanding. Furthermore, it shows clearly how this in turn shapes team processes that drive continual development.

Voertaal masterclass: Engels, spreker spreekt ook basis Nederlands.

Over de masterclass – zie hieronder voor Nederlands

The focus of this masterclass is to guide you through research-based aspects of people management.  Specific attention is given to the issue of technical and adaptive challenges within a team and how to respond to them meaningfully. We will discuss the context to plan, influence and evaluate various aspects of high achieving teams as well as explore how they can be communicated best.

Psychological explanations are woven into this interactive session. We will examine the techniques behind the theory and ask how they can be applied best. The key of this masterclass is a focus on both the ‘how’ and the ‘why’ of successful team development.
 

Martijn van der spoel

Over de spreker  

Based in London, Martijn van der Spoel is a chartered psychologist who provides a wide variety of talks on the brain in educational settings, from secondary to university, throughout the country and abroad. He holds a PhD from the Institute of Education, London University.  Martijn is the founder and director of Glia Learning Ltd, working with around 15,000 people each year.  Most of his work is within the educational triangle of student – parent – teacher. In this masterclass Martijn draws mainly on his involvement with school leaders or school clusters, helping them with a range of team processes.  
 


Over de masterclass – Nederlands

Een groot deel van het succes en de kracht van een school hangt samen met het vermogen van schoolleiders om teams te leiden. Om dat met succes te doen is het belangrijk om de waarde van effectieve teams te herkennen en te begrijpen. Die waarde wordt zichtbaar wanneer we de diverse niveaus van eigenaarschap en teambegrip onderzoeken. Bovendien laat het duidelijk zien hoe teambegrip en eigenaarschap teamprocessen vormen die voortdurende ontwikkeling stimuleren.

In deze masterclass word je meegenomen door onderzoeksgerelateerde aspecten van People management. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan hoe je als schoolleider op een zinvolle wijze kunt reageren op uitdagingen in het aanpassingsvermogen van je team. Tot slot wordt besproken hoe je de context van verschillende aspecten van goed presterende teams kunt plannen, beïnvloeden, evalueren en onderzoeken.

Deze interactieve sessie gaat verweven zijn met psychologische verklaringen van leidinggeven. Martijn zal de theorie uitleggen aan de hand van de achterliggende technieken en bespreken hoe deze het beste in de praktijk gebracht kunnen worden. De sleutel van deze masterclass is een focus op zowel het 'hoe' als het 'waarom' van succesvolle teamontwikkeling.

 Over de spreker – Nederlands

Martijn van der Spoel, gevestigd in Londen, is een psycholoog die een breed scala aan lezingen over het brein verzorgt in onderwijssituaties, van secundair tot universitair. Hij is gepromoveerd aan het Institute of Education van London University. Martijn is de oprichter en directeur van Glia Learning Ltd en werkt met ongeveer 15.000 mensen per jaar. Het grootste deel van zijn werk bevindt zich in de educatieve driehoek van student - ouder - leraar. In deze masterclass baseert Martijn zich vooral op zijn betrokkenheid bij schoolleiders of schoolclusters en de ervaringen die hij heeft opgedaan door hen te helpen met hun uitdagingen in teamprocessen.

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op 27 juni van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.

Locatie

Deze masterclass zal plaasvinden bij de VO-raad te Utrecht in het Grand café.