Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. De Lewis methode van Deep Democracy is ontwikkeld in post-apartheid Zuid-Afrika en bestaat uit een aantal technieken om tot constructieve besluiten te komen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
 

Waarom Deep Democracy? 

Omdat we samen zoveel meer bereiken en met zoveel meer plezier samen werken, wanneer we écht goede gesprekken voeren, vrijmoedig conflicten met elkaar aangaan en de beste besluiten nemen.
 

Hoe komt het dat we zoveel potentieel onbenut laten?

We voeren nogal wat slechte gesprekken met elkaar. Dat zijn gesprekken waarin onvoldoende gezegd wordt wat er gezegd moet worden - en van wat er gezegd wordt horen we lang niet alles. Dat komt omdat we conflicten mijden, afwijkende standpunten niet naar voren durven te brengen en vaak niet al te openhartig naar elkaar luisteren. 

Dat kost veel energie en draagt niet bij aan een klimaat waarin plezierig samenwerkt wordt. Daarmee samenhangend: we laten veel potentieel onbenut, waardoor we veel minder goed presteren dan we zouden kunnen. 

Doodzonde (en als we dat op school met elkaar doen - in de schoolleiding, in vaksecties, in teams, in de klas - zijn we toch écht niet bezig om het best denkbare onderwijs te maken).
 

Kan dat anders?

Ja! Door samen een cultuur te creëren waarin we goede gesprekken voeren, het betere soort conflicten met elkaar aangaan en de allerbeste besluiten nemen. Samen!
 

Hoe werk je aan die Deep Democracy?

Door de filosofie en tools van Deep Democracy toe te passen, waardoor we:

  • goede gesprekken voeren, d.w.z. gesprekken waarin iedereen vrijmoedig spreekt en openhartig luistert;
  • conflicten niet mijden, maar ze juist aangaan, in verbinding met elkaar, om zo gezamenlijk te onderzoeken hoe botsende perspectieven tot meer inzicht en een betere relatie kunnen leiden;
  • de beste besluiten nemen, d.w.z. besluiten die inclusief zijn: alle wijsheid, van zowel meerderheid als minderheid, wordt gebruikt én iedereen voelt zich gehoord en blijft daardoor betrokken.

     

Wat leer je tijdens de masterclass? 

Tijdens de masterclass maken de deelnemers kennis met de filosofie van Deep Democracy en een aantal concrete instrumenten. Theorie en direct oefenen en toepassen wisselen elkaar af, zodat de deelnemers de kracht van Deep Democracy ervaren én leren om direct enkele technieken toe te passen.

Meer informatie op: www.deepdemocracy.nl
 

Opbrengst

Na deelname aan de masterclass heb je inzicht in de denkwijze die ten grondslag ligt aan Deep Democracy en ben je in staat enkele tools van Deep Democracy direct in je eigen werksituatie (en daarbuiten) toe te passen.
 

Over de spreker

Frank Weijers (1957) - proceskundige. Frank is opgeleid in de interventiekunde, transactionele analyse (TA), systemisch werk, Deep Democracy (alle niveaus), Deep Diversity (diversiteit & inclusie) en Corporate Antropologie. Hij werkte bij een aantal onderwijsinstellingen als interim-directeur/rector, leidde verschillende internationale projecten (o.m. in de Filippijnen en Hongarije) en woonde vier jaar op Curaçao, waar hij het Vespucci College, een nieuwe school voor voortgezet onderwijs, opzette. Hij was opleider (leiderschapsontwikkeling en groepsdynamica) bij de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Frank werkt veel met (teams van) leidinggevenden, in onderwijsinstellingen en daarbuiten, waarbij hij aangenaam ontregelt en verheldert. Auteur van de boeken Spelen met ruimte, Ruimte - stop met onzin, doe wat de bedoeling is en NOW WE’RE TALKING! en schrijver van een groot aantal artikelen over de thema’s waar hij mee werkt: deep democracy, diversiteit & inclusie, groepsdynamica, teamontwikkeling, taal en cultuur in organisaties. Daarbij is Frank een veelgevraagd trainer, spreker en facilitator. De laatste jaren ligt de focus in zijn werk met name op het breed toepasbaar maken van het gedachtengoed en de tools van Deep Democracy: het opleiden van anderen tot Deep Democracy facilitator, het superviseren van instructors-in-opleiding en het werken aan teamontwikkeling en met conflicten in groepen en organisaties. Hij werkt vanuit zijn eigen bedrijf Spelen met ruimte en is associate partner bij Human Dimensions.
 

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op woensdag 11 december van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.
 

Locatie

Deze masterclass zal plaatsvinden bij Camping Ganspoort, te Utrecht.