Wat kun je als bestuurder of schoolleider doen om de kans op een succesvolle regionale samenwerking te vergroten? Welke handvatten en instrumenten zijn er om je als school(bestuur) op een duurzame wijze te verbinden met andere regionale partijen rondom maatschappelijk relevante opgaven? Hoe balanceer je tussen een gezond eigen belang en het belang van de regio? Hoe voorkom je dat samenwerken een gevecht wordt, maar juist leuk en van meerwaarde is voor alle betrokkenen? Welke instrumenten kun je nog meer inzetten, naast de instrumenten waar je ervaring mee hebt en die je normaal inzet?

De verschillende opgaven waar scholen nu voor staan vragen steeds meer om regionale samenwerking. Deze opgaven hebben een divers karakter en zijn onder meer: de omgang met leerlingendaling, bestrijding van het lerarentekort, het realiseren van passend onderwijs, sterk beroepsonderwijs en een dekkend aanbod van brede brugklassen. Dit vergt in ieder geval samenwerking met collega-scholen en -schoolbesturen, mbo- en hbo-instellingen, maar vaak ook met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokale en regionale overheden. Ondanks de grote beloften van die regionale samenwerkingen, blijkt het in de praktijk vaak lastig om die beloften ook te oogsten.

Tijdens deze masterclass starten we met een gezamenlijke inleiding waarin een toegankelijk model wordt gepresenteerd om de kans op een succesvolle regionale samenwerking te vergroten. Het model biedt taal en houvast. Vervolgens gaan we uiteen in kleine groepen waar we aan de hand van voorbeelden en concrete vraagstukken van de sprekers en de deelnemers in gesprek gaan over regionale samenwerking en bespreken wij instrumenten en stijlen om samenwerkingen succesvoller en duurzamer te maken.
 

Over de sprekers

Esther Klaster promoveerde aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar regionale samenwerking in het onderwijs- en arbeidsmarktdomein. Als adviseur begeleidt, onderzoekt en traint zij samenwerkingsverbanden in tal van sectoren, waaronder het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur.
 
 


 
Ruben van Wendel de Joode is gepromoveerd op een onderzoek naar samenwerken en communities en heeft als docent aan de TU Delft gewerkt. Als adviseur begeleidt en evalueert hij samenwerkingen. Hij is mede-oprichter van organisatieadviesbureau Common Eye, een bureau gespecialiseerd in samenwerken. Hij heeft meerdere boeken en artikelen geschreven over het onderwerp en verzorgt regelmatig lezingen en workshops.
 

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op 16 mei van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.
 

Locatie

Deze masterclass zal plaatsvinden in Dierenpark Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 224 Amersfoort.