Elk kind heeft recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. Scholen spannen zich dagelijks in om het beste uit alle leerlingen te halen. Flexibele leerwegen bieden ruimte voor versnelling, verbreding en verdieping. Het biedt leerlingen de kans om vakken sneller af te ronden, verdieping te zoeken in vakken waar zij interesse in hebben of talent voor hebben, en het biedt leerlingen de kans zich breder te ontwikkelen. Goed onderwijs is onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en waarin leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken.

Deze masterclass organiseren wij i.s.m. het programma Maatwerk van de VO-raad.

In deze masterclass bekijkt prof. Harold Bekkering, voorzitter van het Donders Instituut, het Nederlandse voortgezet onderwijs vanuit wetenschappelijk perspectief. Prof. Bekkering onderzoekt al 25 jaar hoe de hersenen leren en recentelijk probeert hij deze kennis om te zetten naar de onderwijspraktijk. Op 17 april zal hij vanuit de hersenen bespreken dat leren per definitie persoonlijk is, aangezien iedereen andere ervaringen met zich meebrengt, maar ook dat leren vooral plaatsvindt in de sociale context.

Hierna zoomen we in op flexibilisering van onderwijs in de praktijk. Peter de Visser is directeur-bestuurder op het Stad & Esch college in Meppel. Alles binnen Stad & Esch is gericht op het leren en groeien van leerlingen en medewerkers. Dit betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke groei en ontwikkeling, maar ook kunnen zijn wie je bent en werken aan de beste versie van jezelf. Op de school wordt samen gewerkt aan een meer proactieve cultuur en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de school. Naast vakmanschap vraagt dit meer dan ooit iets van medewerkers. Peter de Visser zal u meenemen in het proces van persoonlijk leiderschap en zelfsturing in relatie tot flexibilisering van het onderwijs. De masterclass wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin u met de sprekers, met leerlingen en met elkaar in gesprek kunt over flexibilisering in het voortgezet onderwijs.

Programma

15.30 – 16.00 uur Inloop

16.00 – 16.45 uur Prof. Harold Bekkering

16.45 – 17.30 uur Peter de Visser

17.30 – 18.15 uur Buffet

18.15 – 19.00 uur Panelgesprek

 

Aanmelden

Meld u hier aan.