Datum: 7 december 2017

Tijd: 14.30 - 17.30 uur (na afloop is er een dinerbuffet)

Plaats: Mariënhof , Kleine Haag 2 Amersfoort

Kosten: 75,- euro (exclusief BTW)

Sprekers: Danielle Zandee & Loes Fortuin

U heeft ambitie en dromen die u wilt realiseren in uw organisatie. De opgave is groots en u weet wellicht niet hoe u een begin kan maken – hoe u uw collega’s, leerlingen en medezeggenschap kan betrekken. In deze masterclass gaan we aan de slag met een vraagstuk waar u als schoolleider/schoolbestuurder momenteel mee worstelt.

We nodigen u uit om vanuit een waarderend, onderzoekend perspectief te kijken naar wat lastig is. Wat maakt het verandervraagstuk de moeite waard? Hoe kan u het framen in termen van mogelijkheden? Welke openingen ontstaan er dan om in de hectiek en complexiteit van alledag samen te werken aan die verandering? En last but not least: wat is uw rol dan (niet) als  leider/bestuurder? U verlaat de masterclass met kennis van de waarderende veranderaanpak, zicht op de eigen aspiraties als leidinggevende in verandering, en concrete ideeën voor volgende kleine stappen in de richting van een gezamenlijke droom. 

Algemene voorwaarden: bekijk hier de algemene voorwaarden van de Masterclasses 2017.

Over de sprekers

Loes fortuin

Loes Fortuin

Loes Fortuin is programmamanager/interim-manager bij het ministerie van Economische Zaken. Ze heeft een opleiding Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en een tweejarige master Executive Change Management bij het SIOO gevolgd, het interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen en leren .

Loes heeft een brede werkervaring als vakbondsbestuurder; als consultant personeel- en arbeidsvraagstukken, als HR manager en als manager van een regionale beleidsdirectie bij het ministerie van Economische Zaken . Sinds 2012 werkt Loes voor diverse opdrachtgevers binnen het Rijk en momenteel voor het ministerie van Economische Zaken.

Loes helpt managers en medewerkers de verandering zelf vorm te geven: dat doet zij door met hen de punt op de horizon te zetten en vervolgens werkendeweg verdere stappen met hen te maken. Uitgangspunt is dat management en medewerkers zelf het heft in handen nemen/hebben. Loes onderzoekt, faciliteert, intervenieert , stimuleert en enthousiasmeert management en medewerkers in het veranderproces. De gezamenlijke koers wordt gehouden door regelmatig “kritisch” te reflecteren, bij- en vast te stellen wat de komende acties zijn.

Loes is moderator bij het intersectoraal netwerk voor bestuurders en schoolleiders in het VO.

Daniellezandee

Danielle P. Zandee

Danielle P. Zandee is hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit. Vanuit een relationeel, constructionistisch perspectief levert ze bijdragen aan de theorie en praktijk van organisatieverandering en sociale innovatie. Danielle heeft een PhD in Organizational Behavior van Case Western Reserve University in Cleveland. Hier raakte ze vertrouwd met Appreciative Inquiry en werd ze geïnspireerd door de gedachte dat (theoretische) kennis van generatieve waarde kan zijn voor verandering in organisaties en samenleving. Via kritisch waarderend actieonderzoek werkt ze aan de vernieuwing van sociale praktijken in bijvoorbeeld de Zorg. Danielle is associate editor van het Action Research Journal en lid van de editorial board van het Journal of Applied Behavioral Science. In 2017 is zij de program chair van de ODC Divisie van de Academy of Management.