Hans van der Loo (co-founder betterday en EnergyFinder) is hoofdauteur van het boek ‘Kus de Visie wakker’. Hij was in meer dan 300 grote en kleine organisaties betrokken bij visieontwikkeling en de vertaling van een visie in concreet gedrag en gewenste prestaties. Aan de hand van een aantal concrete stappen geeft hij niet alleen aan hoe je samen met je medewerkers een krachtige visie kunt ontwikkelen, maar ook hoe je die vervolgens tot leven kunt brengen.

Datum: 1 november 2017

Tijd: 15:00 – 17.30 uur (na afloop is er een diner-buffet). 

Locatie: Amersfoort, De Mariënhof.

Kosten: 75,- (Exc. BTW)

Algemene voorwaarden: bekijk hier de algemene voorwaarden van de Masterclasses 2017.

(Deze masterclass is voor bestuurders & schoolleiders.) Deze masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO). De basis van het register is de Beroepsstandaard Schoolleiders VO. Deze stelt vier vragen: wie is de schoolleider, wat zijn de relevante competenties, welke kennis en bekwaamheden zouden we als schoolleider moeten hebben, en welk professioneel gedrag. Deze vier elementen zijn ontwikkelingsgericht opgesteld: ze bieden handvatten en ze geven richting voor verdere ontwikkeling. Een van de competenties is Creëren van een gezamenlijke visie en richting. De masterclass heeft deze competentie als centraal thema.

Over Hans van der Loo:

Hans van der Loo (1954) is geboren in Luxemburg en heeft daarna aan de Sorbonne (Parijs), de Universiteit Utrecht en Harvard Business School (Boston) gedragswetenschappen gestudeerd. Hij begon zijn carrière als universitair hoofddocent op het gebied van toekomstscenario’s aan de Universiteit Utrecht. Na een aantal jaren werkzaam te zijn in het bedrijfsleven maakte hij de switch naar het advies. Als partner bij &Samhoud, Pentascope en Turner hield hij zich in binnen- en buitenland bezig met gedrags- en cultuurverandering. Visie- en merkontwikkeling, strategieformulering en de vertaling daarvan in aangepast gedrag en gewenste prestaties waren zijn hoofdthema’s. Hij verrichtte opdrachten voor bedrijven en organisaties in zo’n beetje alle economische en maatschappelijke sectoren.  Sinds 2015 is hij samen met Patrick Davidson co-founder van twee adviesbedrijven: betterday (gericht op versneld veranderen) en energyfinder (gericht op het krijgen en behouden van energie).

Hans van der loo