Deze masterclass maakt deel uit van de reeks 'goed bestuur'. Aanmelden voor deze masterclass is niet meer mogelijk.

 

Alle VO-besturen krijgen in meer of mindere mate te maken met bestuurlijke samenwerking. Denk aan de regionale aanpak van het lerarentekort, een regionaal plan onderwijsvoorzieningen en sterk techniekonderwijs. Bij iedere vorm van ‘duurzame samenwerking’ is advies van de eigen medezeggenschap nodig, maar dit is niet altijd het eerste waar bestuurders aan denken. Niet geheel onlogisch; oog hebben voor zowel de samenwerking met externe partijen als voor de betrokken interne partijen, vraagt veel van een bestuurder.  

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de medezeggenschap voor de meeste bestuurders alledaags werk is, is het betrekken van de medezeggenschap bij samenwerkingsprocessen iets wat minder vaak voorkomt. Een goede wisselwerking tussen het ‘informele’ en het ‘formele’ overleg kan het medezeggenschapsproces op een positieve manier beïnvloeden. In deze masterclass leert u van experts en collega’s hoe u hier invulling aan kunt geven.

 

Over de masterclass 

In deze masterclass leert u meer over duurzame samenwerking en hoe medezeggenschapsorganen formeel en informeel betrokken kunnen worden bij dergelijke processen. De masterclass wordt verzorgd door Irene Koning en Nicole van Rens. Irene is bestuurder en heeft zich gespecialiseerd in medezeggenschap en samenwerkingsprocessen. Nicole is een ervaren adviseur die veel complexe samenwerkingsprocessen heeft begeleid. In de masterclass worden verschillende werkvormen toegepast om het leren en de interactie maximaal te faciliteren. Daarnaast gaat u als deelnemer vanuit verschillende perspectieven reflecteren op de materie.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • Duurzame samenwerking’ in het licht van de Wet medezeggenschap op scholen; 
  • De complexiteit van een adviesaanvraag; 
  • De meerwaarde van informeel medezeggenschap; 
  • Informatiebehoeften en -voorziening; 
  • Leren van casuïstiek.
     

Wat levert deelname op?  

Door deelname aan de masterclass leert u hoe u betrokkenheid van medezeggenschapsorganen bij samenwerkingsprocessen kunt versterken dan wel verbeteren. U verdiept zich samen met collega-bestuurders in de verschillende aspecten van de medezeggenschap in relatie tot samenwerking en wordt geprikkeld om dit te beschouwen vanuit perspectieven van betrokkenen en uw eigen bestuurlijk handelen.
 

Voor wie? 

De masterclass is bedoeld voor bestuurders uit het vo die betrokken zijn bij ‘duurzame’ samenwerkingsprocessen en hun medezeggenschapsorgaan op een goede manier hierbij willen betrekken. Er wordt ingegaan op de formele en informele medezeggenschap en er is veel ruimte om eigen ervaringen in te brengen. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 bestuurders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.
 

Over de sprekers 

Irene Koning (1968) is begonnen als docent Engels. Naast haar werk in het IVBO, VBO, Havo, VWO en op een Middenschool studeerde zij onderwijskunde (afstudeerrichting beleid en organisaties) in Leiden.  Na deze studie heeft zij jaren aan het (gemeentelijk) beleid voor onderwijsachterstanden gewerkt. Bij de lokale overheid heeft zij aan grote stedelijke vernieuwingsprojecten gewerkt, maar de liefde voor het onderwijs bleek sterker. Na een korte periode als directeur van een basisschool is zij alweer lange tijd bestuurder van elf scholen en 3200 leerlingen. Naast dit werk rondde zij onlangs bij de UvA een rechtenstudie af met een master arbeidsrecht. De afstudeerscriptie heeft als titel: ‘Vreedzame coexistentie in de driehoek wet – cao- basisschool. (Mede)zeggenschap voor leraren in het basisonderwijs.’ 

Nicole van Rens (1980) is begonnen als leerkracht basisonderwijs en later schoolleider. Naast haar baan studeerde zij organisatiekunde in Leiden en onderwijskunde in Amsterdam. Via deze studie is zij in 2008 gaan werken als onderwijsadviseur. Haar opdrachten zijn met name gericht op discipline overstijgende samenwerking (opvang, onderwijs en jeugdhulp) en governance.  

Irene Koning en Nicole van Rens volgden samen de leergang onderwijsrecht aan de VU Law Academy . In hun gezamenlijke afstudeerscriptie beschrijven zij hoe medezeggenschap kan helpen om een breed draagvlak te creëren voor samenwerking.
 

Over de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO 

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses die de VO-academie in samenwerking met de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO organiseert. De commissie is ingesteld door het bestuur van de VO-raad, in nauwe samenwerking met de VTOI-NVTK, de vereniging van intern toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.  

De commissie heeft als doel het stimuleren van het gebruik van de Code Goed Bestuur, inclusief de ‘pas toe-bepalingen'. De door de leden van de VO-raad vastgestelde code is daarbij het uitgangspunt. De commissie bestaat uit bestuurders en interne toezichthouders.
 

Praktische informatie

Data:

9 maart 2022

Tijd:  15:00 – 17:00 uur
Locatie: Online
Kosten: €50,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.
Aanmelden: 

Aanmelden is niet meer mogelijk.