Het betrekken van stakeholders zoals ouders, leerlingen en medewerkers (deze masterclass richt zich niet op intern toezicht) vinden de meeste bestuurders en schoolleiders belangrijk. Dit is ook één van de centrale uitgangspunten van de code goed onderwijsbestuur VO. Tegelijkertijd is het nog best lastig om op een goede manier vorm te geven aan hun invloed en betrokkenheid. De medezeggenschapsraad (MR) is één manier, maar sluit niet altijd aan op de wensen en behoeften van ouders, leerlingen en medewerkers.
 

Over de masterclass 

In deze masterclass krijgt u praktische handvatten aangereikt om belanghebbenden structureel te betrekken bij uw onderwijs- en organisatiebeleid. Dit is nadrukkelijk niet ter vervanging van de medezeggenschap, maar ter aanvulling om stakeholders te betrekken bij uw school of organisatie.

 

Wat levert deelname op?   

Na deelname heeft u meer inzicht in manieren om stakeholders structureel te betrekken bij uw organisatie. Daardoor zijn stakeholders beter aangesloten, weet u beter wat er leeft in de organisatie en zorgt u voor gedragen beleid dat beter aansluit op de behoeften van deze stakeholders. Deze handvatten kunt u daarmee direct in uw eigen organisatie inzetten.
 

Voor wie?  

De masterclass is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders uit het vo die aan de slag willen met het gestructureerd betrekken van stakeholders. Er is veel ruimte om eigen ervaring in te brengen. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 personen deelnemen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van inschrijving. 
 

Over de spreker 

Berit Lindemann is oprichter van Wisselwerkers. In haar werk focust zij zich op onder andere vorming en ‘vertaling’ van beleid en innovaties in publieke organisaties en netwerken, gericht op het creëren van publieke waarde. 

In 2014 promoveerde zij aan de USBO (Universiteit Utrecht) op het proefschrift ‘Lost in Translation. How public professional services reconfigure professional practices’, dat handelt over de vertaling van (onderwijs)hervormingen naar professionele praktijken. Verder heeft zij bij Capgemini en PwC jarenlange ervaring opgedaan als adviseur en projectleider in de onderwijs en jeugdsector.  

Tevens was zij werkzaam bij het ‘Zijlstra Center for public control and governance’ (VU Amsterdam) waar zij actiegericht onderzoek deed naar de school als maatschappelijke onderneming en netwerksamenwerkingen op het gebied van leefbaarheid in de corporatiesector. Berit heeft verder een Master in Organisatie Antropologie en een bachelor in International Marketing Management. Tevens was zij lid van de commissie Code Goed Bestuur VO. 
 

Over de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur  

Deze masterclass is onderdeel van een reeks masterclasses die de VO-academie in samenwerking met de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO organiseert. De commissie is ingesteld door het bestuur van de VO-raad, in nauwe samenwerking met de VTOI-NVTK, de vereniging van intern toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.  

De commissie heeft als doel het stimuleren van het gebruik van de Code Goed Bestuur, inclusief de ‘pas toe-bepalingen'. De door de leden van de VO-raad vastgestelde code is daarbij het uitgangspunt. De commissie bestaat uit bestuurders en interne toezichthouders.
 

Praktische informatie

Data:

13 oktober 2022

Tijd:  15:00 – 19:00 uur, inclusief diner.
Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid
Kosten: €75,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.
Aanmelden: 

Meld u hier aan voor de masterclass.