Welke onderwijskundige en pedagogische keuzes rond diversiteit en inclusie kun je tegenkomen als schoolleider? En hoe ga je daarmee om binnen je onderwijs, in de coaching van je collega’s en in je schoolomgeving? In deze actieve masterclass nemen onderzoekers en docenten Sofie Sergeant en Hanne Touw je mee in de zoektocht naar antwoorden op deze lastige vragen.

Op 23 september geven Sofie Sergeant en Hanne Touw de masterclass Onderwijskundige en pedagogische keuzes rond inclusie. We trappen de masterclass af met het waarom van inclusie: omdat er nu eenmaal sprake is van exclusie. Vervolgens worden enkele concepten (kruispuntdenken, diversiteit, inclusie, inclusief onderwijs) toegelicht en gelinkt aan de praktijk.

 

Over de Masterclass

Het duo zal o.a. stilstaan bij de gewoontes van de inclusieve leraar (voortbouwend op het werk van Lani Florian en Tracy Edwards). Ze lichten toe waarom het werken aan een inclusieve school vraagt om moedige beslissingen en heldere communicatie.

De masterclass is interactief van karakter; je wordt uitgedaagd om mee te denken met vragen zoals: Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid opnemen op die route richting inclusief onderwijs? Hoe kunnen wij ruimte maken voor ademen, verbinden, en… loslaten? Hoe brengen wij die inclusieve pedagogiek in de praktijk? Inclusieve pedagogiek vertrekt vanuit de premisse: wat werkt voor kinderen ‘waar iets mee is’, werkt voor veel kinderen. Het denkkader biedt een schoolontwerp waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en uitdagingen. In deze masterclass ga je oefenen met wat dit kan betekenen voor onderwijs, voor de coaching van collega’s en voor de dagelijkse schoolomgeving.

 

Wat levert deelname op?

  • Meer inzicht in de theoretische kaders rond diversiteit en inclusie in het onderwijs
  • Meer inzicht in begrippen als diversiteit, kruispuntdenken, inclusie, inclusief onderwijs, inclusieve pedagogiek
  • Handvatten om met een ‘inclusieve bril’ te kijken naar je eigen schoolpraktijk
  • Handvatten om dilemma’s in je dagelijkse praktijk met collega’s te bespreken

 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het po en vo die hun manier van werken en leidinggeven binnen de school op een inclusieve manier willen vormgeven. Deze masterclass is tevens uitermate geschikt voor:

  • Beleidsmedewerkers, -adviseurs en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden.
  • Ondersteuningscoördinatoren
  • Intern begeleiders

Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 personen deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.

 

Over de sprekers

Sofie Sergeant is hogeschoolhoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de Hogeschool Utrecht, verbonden aan het Instituut Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO) en Lectoraat Jeugd.

Hanne Touw is docent aan het Instituut Onderwijs en Orthopedagogiek, werkzaam voor de minor Inclusief Onderwijs en in de masteropleiding Educational Needs. Samen is dit duo betrokken bij participatieve actie onderzoeksprojecten inzake inclusief onderwijs, in binnen- en buitenland. Hun huidige onderzoeks- en onderwijsprojecten cirkelen voornamelijk rondom het vraagstuk en de implementatie van inclusief onderwijs. Samen met studenten, kinderen, ouders en onderwijsprofessionals willen zij inspireren en ondersteunen richting inclusief onderwijs.

 

Praktische informatie