Scholen krijgen steeds vaker te maken met anderstalige nieuwkomers die in het onderwijs instromen. Recent zijn die aantallen zelfs exponentieel gestegen. Zo waren er in Nederland in 2021 14.500 leerlingen die nieuwkomersonderwijs volgden, in 2022 26.800 en begin 2023 al 32.500. Nadat deze leerlingen een eerste periode les hebben gekregen in een internationale schakelklas (ISK), stromen ze door naar het regulier onderwijs.  

Ook daar hebben al deze leerlingen recht op onderwijs dat aansluit bij hun potentie en ambities. De sterke groei van het aantal nieuwkomersleerlingen – in combinatie met het lerarentekort – brengt echter zowel voor het beleid als voor vervolgscholen een aantal uitdagingen met zich mee. Want hoe geef je nieuwkomersleerlingen het beste vervolg in het Nederlandstalige onderwijs en welke begeleiding is er gedurende de schoolloopbaan nog nodig?  

 

Over de masterclass

In deze masterclass krijg je inzicht in de uitdagingen die spelen bij de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs én hoe je als school hierop kun inspelen. Hierbij worden een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden gedeeld van scholen uit Nederland en Vlaanderen.  

Je gaat met de sprekers en met elkaar in gesprek over hoe je de aanbevelingen uit de publicatie OKAN/ISK en daarna? kunt vertalen naar je eigen schoolpraktijk.  

 

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de masterclass krijg je een beter zicht op de behoeften van nieuwkomersleerlingen binnen het vervolgonderwijs na hun doorstroom vanuit de ISK. Je krijgt daarnaast concrete voorbeelden en ideeën aangereikt om binnen je eigen school aan deze behoeften tegemoet te komen. Je wisselt ervaringen rond dit thema uit met andere schoolleiders.  

 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die regelmatig te maken krijgen met instroom van ex-ISK-leerlingen en die passend beleid en onderwijs voor deze leerlingen willen vormgeven. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.  

 

Over de sprekers

Lies Alons is directeur onderwijs en senior-adviseur bij het ITTA UvA (kennisinstituut voor taalontwikkeling). Zij is betrokken bij diverse projecten in de ISK en in het vervolgonderwijs. Lies maakte deel uit van de werkgroep experts die een bijdrage leverden aan de publicatie OKAN/ISK en daarna

Leonie Wulftange is beleidsadviseur bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en houdt zich met name bezig met het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Zij werkte de afgelopen jaren aan verschillende beleidstrajecten rond het thema taalcompetentie. Recent schreef Leonie mee aan de publicatie OKAN/ISK en daarna.  

 

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 26 september 2024
  • Tijd: 15:00 - 18:00 (14:30 inloop, inclusief pauze), 18:00 - 19:00 soep, brood en snack 
  • Prijs: €100,-
  • Locatie: Vredenburg (Social Impact Factory), Utrecht
  • Aanmelden: Schrijf je hier in.