Deze masterclass wordt door omstandigheden verplaatst naar najaar 2021.
 

Schoolleiders houden zich in toenemende mate bezig met het onderbouwen van hun strategische en onderwijskundige visie met in- en externe onderzoeksresultaten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat onderzoeksmatig werken bijdraagt aan betere leerprestaties en veranderingen in de schoolcultuur. Daarbij gaat het enerzijds over het werken op een gestructureerde, onderbouwde manier en anderzijds over het handelen op basis van (wetenschappelijk) onderbouwde inzichten. Daarnaast is onderzoeksmatig leidinggeven een van de bouwstenen van de ‘beroepsstandaard schoolleiders VO’. 
 

Over de masterclass 

In deze masterclass leert u meer over de principes van (wetenschappelijk) onderzoek en het onderzoeksmatig werken. U krijgt handvatten aangereikt voor het versterken van uw eigen onderzoeksmatig werken en uw onderzoeksmatige rol als schoolleider. Er worden verschillende vormen en toepassingen van onderzoek verkend, van schooldata tot wetenschappelijk onderzoek.  

Samen met Annemarie Neeleman verkent u de toepassingsmogelijkheden van onderzoek in uw  schoolpraktijk. U wordt gewezen op vindplaatsen van wetenschappelijk onderzoek met een hoge mate van praktische toepasbaarheid. Tevens wordt een verbinding gemaakt tussen het onderzoeksmatig werken, leiddinggeven en  het creëren van een onderzoekende cultuur in de school. Denk daarbij aan vraagstukken als:

  • Hoe versterk ik mijn onderzoeksmatig leiderschap?  
  • Hoe kan ik schooldata en (wetenschappelijk) onderzoek beter benutten?  
  • En hoe kom ik (met mijn team) van data tot besluitvorming?  

     

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de masterclass leert u hoe u, uw onderzoeksmatige manier van werken, een van de bouwstenen van het beroepsprofiel van de schoolleider, kunt versterken. U krijgt handvatten aangereikt hoe u (wetenschappelijk) onderzoek en schooldata systematisch kunt inzetten om lopende of toekomstige vraagstukken uit uw dagelijkse praktijk te analyseren en, hiermee, de besluitvorming op school te verbeteren.
 

Voor wie? 

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die hun onderzoeksmatige manier van werken en leidinggeven binnen de school willen versterken. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier.
 

Over de spreker 

Dr. Annemarie Neeleman is afgelopen juni gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In dit promotieonderzoek heeft zij onder meer onderzocht welke rol onderzoeksgegevens spelen in de besluitvorming van schoolleiders. De afgelopen jaren heeft Annemarie als zelfstandig adviseur meerdere leertrajecten ontwikkeld rond onderzoeksmatig leiderschap en verschillende professionele leernetwerken begeleid. Annemarie is momenteel werkzaam als senior adviseur bij CVO Rotterdam e.o. en hoofdredacteur van SchoolManagement.

Praktische informatie

Datum: Deze masterclass wordt verplaatst naar najaar 2021. Meer informatie over de precieze datum volgt.
Locatie: Online
Kosten: Deelname is gratis
Interesse? Maak uw interesse kenbaar via dit formulier. Wij informeren u als de precieze datum van de masterclass bekend is.