Van scholen wordt verwacht dat ze leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om te slagen in een onzekere en voortdurend veranderende toekomst. Steeds meer academici, beleidsmakers en onderwijsprofessionals zijn het erover eens dat, om aan deze opdracht te kunnen voldoen, scholen zich zouden moeten ontwikkelen naar lerende organisaties. Lerende organisaties worden namelijk gezien als de ideaaltypische onderwijsorganisatie voor het omgaan met een veranderende externe omgeving, voor het faciliteren van verandering en innovatie en voor het verhogen van effectiviteit onder medewerkers en leerlingen. In deze masterclass leert u zowel hoe u uw eigen kennisgedreven manier van werken als uw kennisgedreven leiderschap kunt versterken. U onderzoekt in hoeverre u en uw collega’s op dit moment kennisgedreven werken. Op basis hiervan krijgt u suggesties aangereikt om het lerend vermogen van uw organisatie te versterken.

Kennisgedreven leiderschap  

Het leidinggeven aan een kennisgedreven manier van werken is essentieel in de ontwikkeling van een onderwijsorganisatie naar een lerende organisatie met een onderzoekende cultuur. Schoolleiders hebben hierin een dubbelrol. Zij hebben een voorbeeldfunctie in het actief zoeken naar en delen van kennis, het met kennis onderbouwen van beleidsbeslissingen en het structureel reflecteren op het eigen gedrag. Aan de andere kant hebben schoolleiders een wezenlijke rol in het faciliteren en stimuleren van kennisgedreven werken door medewerkers. Met Annemarie Neeleman gaan we kijken hoe we handen en voeten kunnen geven aan deze dubbele opdracht.
 

Over de masterclass

Door deelname aan de masterclass leert u zowel hoe u uw eigen kennisgedreven manier van werken als uw kennisgedreven leiderschap kunt versterken. U onderzoekt in hoeverre u en uw collega’s op dit moment kennisgedreven werken. Op basis hiervan krijgt u suggesties aangereikt om het lerend vermogen van uw organisatie te versterken. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt over hoe u (wetenschappelijk) onderzoek en andere vormen van kennis systematisch kunt inzetten om vraagstukken uit uw dagelijkse praktijk te analyseren en, hiermee, de besluitvorming op school te verbeteren.
 

Voor wie? 

Het leertraject is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die hun kennisgedreven manier van werken en leiderschap willen versterken. Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van inschrijving.
 

Over de spreker 

Dr. Annemarie Neeleman werkt als adviseur-onderzoeker voor scholen, besturen, sectororganisaties en overheid. In haar werkzaamheden probeert zij het samenspel tussen onderzoek, beleid en praktijk te versterken. In 2019 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van schoolautonomie door schoolleiders in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek heeft zij onder meer onderzocht welke rol onderzoek speelt in de interventiekeuzes van schoolleiders. Annemarie werkt momenteel als senior beleidsadviseur bij CVO Rotterdam e.o. Meer informatie is te vinden op www.annemarieneeleman.com.