Datum: 22 november 2018
Tijd: 14:00 – 14:30 inloop, 14:30 – 18:00 masterclass, aansluitend dinerbuffet
Locatie: Dierenpark Amersfoort
Kosten: 75,00 euro

De binnenkant van organisatieverandering

Er zijn weinig organisaties waar op dit moment geen verandertraject aan de gang is. Sterker nog: soms zijn er wel drie, vier of vijf tegelijkertijd gaande! Ook bij scholen in het voortgezet onderwijs zijn verandertrajecten niet van de lucht. Maar wat is er toch aan de hand bij al die organisaties waar de ene verandering over de andere heen rolt? 

Homan presenteert een nieuw perspectief op organisatieverandering: de ‘binnenkant’ van verandering. Niet normatief hoe verandering zou móeten. Maar over de vraag hoe verandering wèrkelijk gaat. Wat gebeurt er eigenlijk precies als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Een grondige analyse van de dynamieken in en van dat organisatielandschap leidt tot nieuwe inzichten over wat organisatieverandering nou echt is. Een van de centrale conclusies die Homan trekt is dat de geijkte veranderkundige methoden er eerder toe leiden dat de veranderingen in organisaties tot stilstand komen, dan dat er echte beweging op gang komt. Noodzakelijk is volgens hem daarom dat er op een heel andere manier naar organisaties en organisatieverandering gekeken gaat worden.

In zijn verhaal combineert Homan theorievorming over sociale zingevingsprocessen met de chaos- en complexiteitstheorie. Expliciet betrekt hij ook inzichten over de psychologische kanten van veranderen en de machtsprocessen die aan veranderen ten grondslag liggen in het verhaal. Op basis hiervan geeft hij een nieuw en concreet perspectief op de ins and outs van het faciliteren (en dus niet het ‘managen’) van organisatieverandering. 

Bij de bijeenkomst wordt er interactief gewerkt, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om het verhaal van Homan steeds toepassen op concrete case-situaties vanuit hun eigen onderwijsorganisatie. 

 

Thijs homan

Over de spreker

Prof. dr. Thijs Homan is Hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Bij de Open Universiteit Nederland begeleidt hij een groep promovendi, die onderzoek doen vanuit het sociologische complexiteitsperspectief. Ook verzorgt hij daar de colleges ‘Organisatieverandering en – ontwikkeling’. Daarnaast is hij zelfstandig organisatie-adviseur en begeleidt hij complexe veranderprocessen bij grote organisaties. Verder verzorgt hij lezingen, trainingen en workshops over ‘de binnenkant van organisatieverandering’: hoe gaat verandering nou echt? Zijn boek ‘Organisatiedynamica, theorie en praktijk van organisatieverandering’ is inmiddels een evergreen. Ook zijn boek Het Et-cetaraprincipe (2016) heeft inmiddels die ‘status’ bereikt. Recent verschenen: ‘Imperfecte adviseur’ (2017) en het boek ‘In Control?’ over de steeds verder toenemende lavastroom aan audits, controls, inspecties, etc.

Voor meer informatie over deze spreker, zie: http://thijs-homan.nl