Over het verschil maken binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen

 

Schoolleiders houden zich in toenemende mate bezig het vraagstuk van kansengelijkheid. Het vraagstuk kan een veelkoppig monster genoemd worden omdat zowel het systeem (bijv. ons stelsel) als ook de cultuur invloed heeft op de school en de mindsets van professionals. Het is daarom van groot belang voor een schoolleider om te verkennen wat nu wel en niet behoort tot de eigen cirkel van invloed.
 

Over de masterclass

In deze masterclass leer je meer over het bepalen van deze eigen cirkel van invloed. Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui schetst drie trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid in het klaslokaal. Hij toont vervolgens aan, op basis van het grootschalige onderzoeksprogramma van De Transformatieve School, dat het transformeren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte wordt ingegaan op de verschillende typen mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken dan wel verzwakken. De Transformatieve School is één van de betrokken partijen in het programma Ontwikkelkracht, in het bijzonder dat deel van het programma dat zich richt op het stimuleren van de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.
 

Wat levert deelname op?

Door deelname aan de masterclass leer je hoe je vanuit een wetenschappelijk-theoretisch kader inzicht kunt hebben in de specifieke trends die voor je schoolcultuur relevant zijn. Vervolgens ontwikkel je inzicht in welke specifieke collectieve reflexen effectief zijn om deze trends te transformeren. Deze inzichten kunnen ten slotte als bouwstenen gelden voor de professionalisering en cultuurverandering binnen de eigen schoolcultuur ten behoeve van de versterking van de kansengelijkheid aldaar.
 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die inzicht willen verkrijgen in een passende interventie ter versterking van de kansengelijkheid in de school. De focus ligt daarbij op de professionalisering van het team en het stimuleren van cultuurverandering.
 

Over de spreker

Onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en als gastwetenschapper aan de Universiteit van Antwerpen. Ten slotte is hij lid van het programmateam van het initiatief Ontwikkelkracht in het kader van het Groeifonds.
 

Praktische informatie

Data: 25 mei 2023 van 15.00 tot 18.00.
Dinerbuffet van 18.00 tot 19.00.
Locatie: Brasserie Zonnestraal (Hilversum)
Kosten: €100,- (ex. btw)
Inschrijven: Meld je aan via dit formulier