Datum: 22 maart 2018

Tijd: 14.00 - 19.00 uur 

Locatie: Muntgebouw Utrecht

Kosten: 75,00 euro

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Programma

In deze interactieve masterclass nemen André Wierdsma en Joep Dohmen u mee in het gedachtegoed van de psychologie en de filosofie van Bildung. Hoe ontwikkel je als leider het collectief vermogen tot vrijmoedig spreken en van eigen praktische wijsheid? 
Leiders creëren condities voor een praktijk van vruchtbaar samenwerken. Daartoe ontwikkelen ze een infrastructuur voor samenwerking in de vorm van waarden en spelregels. Intussen zijn ze ook rolmodel. Zo zijn ze in de dagelijkse praktijk een voorbeeld door de manier waarop ze zelf omgaan met lastige vraagstukken en dilemma’s. Hoe draag je als leider bij aan een samenwerkingspraktijk waarin mensen zich vrij voelen om hun mening naar voren te brengen? Hoe ontwikkel je jezelf tot een leider die door middel van voorbeeldgedrag een stempel weet te drukken op de samenwerkingspraktijk? Vrijmoedig spreken en praktische wijsheid zijn hier centrale deugden. Inspiratie vanuit de psychologie en vanuit de filosofie van Bildung en levenskunst. 

De sprekers

Andr%c3%a9 wierdsma

Over André Wierdsma 

André Wierdsma studeerde bedrijfskunde en klinische- en organisatiepsychologie. Hij is sinds juni 2014, emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-creëren' bij Nyenrode Business Universiteit. Hij was één van de oprichters van het Executive Management Development Centre (EMDC) van Nyenrode. André is sinds 1986 (visiting) professor aan het China Europe International Business School (CEIBS) te Shanghai/Beijing. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het werken op het raakvlak tussen leiderschap- en organisatieontwikkeling. Zijn onderzoek en publicaties vallen binnen de domeinen: leiderschap, verandermanagement, organisatiedynamiek en de lerende organisatie. Hij heeft vele in-company programma's ontworpen en uitgevoerd voor bedrijven als ABN AMRO, Aegon, Akzo, CDB (China Development Bank), Hogeschool van Amsterdam, KPMG, IBM, ING, Schneider (China), Randstad, Nationale-Nederlanden en vele anderen. Zijn emeritaatsrede uit 2014 is getiteld: 'Vrijmoedig positie kiezen, moreel leiderschap in vitale netwerken'. Zijn laatste boek 'Lerend Organiseren’ (2017) biedt een perspectief op organiseren, veranderen en leidinggeven op basis van concepten als 'begrensde zelfsturing', 'co-creatie', Plek der Moeite en Tijdelijk Werkbare Overeenstemmingen (TWO). 

Joep dohmen

Over Joep Dohmen 

Prof. dr. Joep Dohmen is Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie  

en Hoofd Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming aldaar. Hij is sinds 2015 emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht; verder is hij auteur van een vijftiental boeken. Zijn boek Over levenskunst. de grote filosofen over het goede leven (2002/2017) bereikte inmiddels de 22e druk.  In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en adjunct-hoofdredacteur tot 1998. In 1994 promoveerde hij (cum laude) op Nietzsche over de menselijke natuur (Kampen, Kok 1994). Centraal in zijn filosofische activiteit staat de ontwikkeling van een bestaansethiek (levenskunst). Kernthema’s daarin zijn: autonomie, authenticiteit, deugden, emotie, geluk, houding, motivatie, narrativiteit, tijd, vrijheid, wijsheid, zelfverwerkelijking, zelfzorg en zingeving. Concrete toepassingen van de filosofie van de levenskunst zijn een drietal projecten: Bildung van jongeren, de kunst van het ouder worden en modern leiderschap. 

Lees het artikel uit het VO-magazine: Een hartstochtelijk pleidooi voor Bildung. Joep Dohmen: "Het onderwijs is een bedrijf geworden".