Datum: 7 maart 2018

Tijd: inloop vanaf 14.00 uur , start 14.30 uur. (Aansluitend dinerbuffet om 17.30 uur)

Plaats: Hotel Wientjes Zwolle

Kosten: 50,- euro (exc. BTW)

Deze masterclass wordt georganiseerd door de VO-academie en Stap 2 van de VO-raad.

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Inhoud

In deze interactieve masterclass neemt Ber Damen u mee in het gedachtegoed van Strategisch Human Resource Management (SHRM). Wat is SHRM? Wat is het belang en de meerwaarde ervan? Wat zijn de ‘lessons learned’ in andere organisaties? Wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor uw school? En waarmee kunt u morgen direct aan de slag?
Strategisch human resource management heeft betrekking op de inrichting van werk en arbeid in organisaties en het managen en ontwikkelen van de medewerkers die daarin werkzaam zijn. Het ondersteunt de realisatie van doelen en opbrengsten voor zowel organisatie en medewerkers, als voor de bredere maatschappij. Voor scholen gaat het daarbij om de vraag wat voor school je wilt zijn? Waarin wil je onderscheidend zijn? Wat betekent dat voor de prestaties die je wilt leveren? En voor de inrichting van je organisatie?
SHRM vertaalt de algehele strategie van een organisatie in personeelsbeleid, werkprocessen, HR-systemen en HR-instrumenten. Centraal daarbij staat het AMO-model. Daarmee stemmen organisaties hun personeelsbeleid af op hun schooldoelen en vertalen dat in gedrag van medewerkers op drie niveaus: hun bekwaamheden (‘abilities’), hun motivatie (‘motivation’) en hun mogelijkheden (‘opportunities’).
Deze masterclass biedt zicht op hoe SHRM in de praktijk werkt, verschaft u bewezen praktijken uit andere sectoren en organisatie en geeft u de input en inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan.

Spreker

Ber Damen is bedrijfskundige en organisatiepsycholoog. Hij heeft twintig jaar ervaring met het leiden en managen van professionele organisaties en dertig jaar ervaring als adviseur. Zijn expertise ligt op het terrein van strategierealisatie, organisatieontwikkeling en veranderkunde en hij ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van hun koers, hun leiderschap en hun medewerkers.
Ook is hij als lector voor de Master in HRM verbonden aan de Hogeschool Avans+. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de onderwerpen waarover hij adviseert (o.a.: De kunst van het volgen; zijn proefschrift Leiderschap & Motivatie: wat drijft en beweegt de topmanagers in Nederlandse organisaties?; en Het Berenschot Leiderschapsboek: naar een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling). Zijn laatste boek ‘De Hollandse School van Veranderen: 7 wetten van Transitie’ gaat  over een op oudhollandse tradities gebaseerde, praktisch-pragmatische benadering van verandertrajecten en de noodzaak van zingeving en samenwerking daarbij. 
Daarnaast is hij een veelgevraagde executive coach, treedt hij veelvuldig op als externe spreker en dagvoorzitter bij zakelijke bijeenkomsten, congressen en seminars en is hij actief als toezichthouder voor diverse organisaties.

Ber damen