Datum: donderdag 31 mei 2018
Tijd: 14:30 – 17:30 met aansluitend een dinerbuffet  

Locatie: Dierenpark Amersfoort

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Programma

Spreker: Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Talenten, tijd en vrijheid. We hebben het allemaal. Hoe maken we als bestuurders en schoolleiders van die mix een succesformule binnen de eigen VO-school? Met zo veel kaders en keuzemogelijkheden? Voor de toekomst van uw organisatie, heeft u medewerkers nodig die de organisatie kunnen dragen naar die toekomst. Wie zijn dat? Wat kunnen en willen zij, en hoe gedragen zij zich? Ook speelt de vraag wanneer u deze mensen waarvoor nodig hebt een rol. Het benutten van andermans talent begint bij het ontwikkelen van een visie op al deze vragen. 

Tijdens deze masterclass staan we stil bij deze vragen en krijgt u inzicht in de bouwstenen van talentmanagement, wordt duidelijk dat talent hebben in een VO-school minder belangrijk is dan een talent zijn, leert u dat talentmanagement begint met standaardiseren en normeren van gewenst gedrag, gaat u aan de slag met instrumentarium waarmee u uw en andermans talent kan managen. 

U leert hoe u met het aangereikte instrumentarium gerichter kunt investeren in het juiste personeel. Met de gepresenteerde kennis kunt u effectief sturen op de gewenste kwaliteit en bekwaamheid van uw medewerkers en op de omvang van uw personeelsportefeuille. Zodoende wordt het menselijke kapitaal het talent dat uw school de toekomst in draagt. Lidewey van der Sluis zal vanuit economisch perspectief haar inspirerende visie op huidige en toekomstige arbeidsrelaties schetsen. Daarnaast passeren hedendaagse dimensies van talentmanagement en leiderschap de revue. Kortom, u krijgt op compacte wijze inzichten en handvatten aangereikt waarmee u uw HR-beleid kunt toetsen, aanscherpen en talentproof kan maken. 
 

Lidewey van der sluis

Spreker

Over Lidewey van der Sluis
Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Tevens is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School for Creative Leadership. Ook is Lidewey oprichtster van de Academic Leader of the Powerhouse Competing for Talent, een professionele gemeenschap gelinkt met de Chair of Strategic Talent Management. Zij heeft 180+ publicaties op haar naam staan en opereert in de driehoek van wetenschap, bedrijfsleven, en overheidsinstellingen.

Lees de boekrecensie over talent management 'Strategisch Talentmanagement in Beweging' (Boudewijn Overduin, Rino Schreuder, Simon Noorman).