U kunt zich helaas niet meer inschrijven vanwege het grote aantal aanmeldingen.

 

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben tegenwoordig een complexe organisatiestructuur. Dat is vooral gebeurd als antwoord op de onmiskenbaar toenemende complexiteit van de opgave waarvoor scholen staan. Echter blijkt uit ons onderzoek dat die complexere structuur niet leidt tot de beoogde effecten zoals een betere onderwijskwaliteit, een grotere wendbaarheid van de organisatie (omgaan met veranderingen) of meer werkplezier van leraren. Tevens constateren we dat de inrichting van de organisatiestructuur een onderbelicht agendapunt is voor schoolleiders. Daarmee blijft een belangrijke en effectieve sturingsmogelijkheid van de schoolleider onbenut. In deze masterclass zoomen we in op de inrichting van de organisatiestructuur.
 

Over de masterclass   

We starten met de analyse van de organisatiestructuur van uw school en onderzoeken het verband tussen deze organisatiestructuur en mogelijke obstakels in de (verander)processen in de school. We kijken daarbij vooral naar de teamstructuur op school, omdat scholen weliswaar massaal zijn overgestapt op het werken in teams, maar er tegelijkertijd veel twijfel is over de effectiviteit van het teamwerk. We maken vervolgens kennis met het model van de Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie en we onderzoeken wat die in uw eigen organisatie zou kunnen betekenen.

Het organisatiemodel is ontleend aan het promotieonderzoek Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.
 

Wat levert deelname op?

  • U leert hoe u de organisatiestructuur in uw school kunt analyseren.
  • U leert wat het verband is tussen sturingsfilosofie, organisatiestructuur en de wendbaarheid van de organisatie
  • U leert hoe u de teamstructuur in uw school kunt versterken, zodat er intensief samenwerkende teams ontstaan.
  • U leert wat het leidinggeven aan een dergelijke teamstructuur voor consequenties heeft voor het leidinggeven.

Ook als u de inrichting van het gepresenteerde organisatiemodel niet overweegt voor uw school, biedt de masterclass u belangrijke inzichten voor de verbetering van de organisatiestructuur en daarmee voor het sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.
 

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die de organisatiestructuur van hun school fundamenteel onder de loep willen nemen, met name de positie en het functioneren van de teams daarin. Voor een optimaal effect is het erg raadzaam om met twee personen uit de schoolleiding te komen, omdat we aan de slag gaan met de vertaling naar de eigen organisatie.
 

Over de spreker

Dr. Ben van der Hilst heeft een ruime ervaring als rector en bestuurder in het voortgezet onderwijs en promoveerde in 2019 op het proefschrift Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Hij werkt sinds 2001 aan de professionalisering van schoolleiders en als adviseur van scholen bij het inrichten van de (team)organisatie en bij het anders organiseren van de onderwijsorganisatie (o.a. flexibilisering van het rooster). In een recente podcast wordt de link gelegd tussen het teamgericht organiseren en het lerarentekort. Eerder verscheen een artikel over teamgericht organiseren in het vo in de Nieuwe Meso.
 

Waar en wanneer?

De locatie is Antropia Cultuur- en congrescentrum in Driebergen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 januari 2023 van 15:00 tot 18:00 uur. Van 18:00 – 19:00 kunt u van het dinerbuffet genieten.
 

Deelname en kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich hier inschrijven.
 

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.