In de masterclass wordt u meegenomen in het functioneren van de medezeggenschap en een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarop bestuurders van (onder andere) het voortgezet onderwijs een antwoord zullen moeten vinden en tot slot een aantal impliciete vooronderstellingen waarop de huidige code goed bestuur rust.

Datum: 2 november 2017

Tijd: 15.00 - 17:30- uur

Locatie: Marienhof Amersfoort

Kosten: 100,-  euro (Exc. BTW)

Op verzoek van de Monitoringcommissie code goed bestuur deed Frans de Vijlder onderzoek naar het functioneren van de medezeggenschap en de horizontale dialoog met primaire stakeholders in bredere zin. Het eindrapport omvat een aantal reflecties op het functioneren van de governance en de horizontale dialoog, die verder reiken dan de strikte opdracht. Deze staan centraal in de Masterclass.

In de Masterclass wordt u meegenomen in (a) het functioneren van de medezeggenschap, (b) een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarop bestuurders van (onder andere) het voortgezet onderwijs een antwoord zullen moeten vinden en (c) een aantal impliciete vooronderstellingen waarop de huidige code goed bestuur rust. Op basis van deze noties gaan we op zoek naar nieuwe wegen in goed bestuur en horizontale dialoog in het (voortgezet) onderwijs.

Over Frans de Vijlder;

Frans de Vijlder (1955) is lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, tevens leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak aldaar. Hij heeft een ruime ervaring in het beleid en bestuur van het onderwijs op alle niveaus. Hij was eerder onder meer werkzaam als strateeg bij het Ministerie van OCW, als onderzoeker en adviseur bij de Universiteit van Amsterdam en als Principal Consultant bij Capgemini.

Ext

Algemene voorwaarden: bekijk hier de algemene voorwaarden van de Masterclasses 2017.