Bij leiderschap denken we al snel aan het gedrag en de persoonlijkheid van de individuele, daadkrachtige leider. Die leider beschikt over bijzondere eigenschappen waardoor hij in allerlei situaties zijn volgers de weg kan wijzen. De rest van de organisatie beschouwen we als volger. Dit positionele ‘heldenparadigma’ op leiderschap is vrij dominant in ons denken. Je ziet het bijvoorbeeld terug in de organisatie van scholen, met een duidelijke boven- en ondergeschiktheid tussen leiding en professionals. Ook wetenschappelijk onderzoek is lange tijd op dit principe gebaseerd. 
 

De laatste jaren zien we in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek juist ook meer aandacht voor leiderschap dat voorbijgaat aan de individuele schoolleider. Gespreid leiderschap gaat er vanuit dat leiderschap de eigenschap is van een groep. Iedereen in de groep kan op momenten invloed uitoefenen. Niet je positie, maar je expertise en een gunning door collega’s verschaffen je het recht om de leidende rol op je te nemen. Hoe ziet dit eruit in de praktijk van het onderwijs? En hoe geef je dat vorm? Om welke voorwaarden vraagt het bijvoorbeeld om te werken vanuit de principes van gespreid leiderschap? En welke rol heeft de formele schoolleider daar nog bij?

In deze masterclass gaat Frank Hulsbos in op deze vragen. Er is geen blauwdruk of vaste vorm voor gespreid leiderschap. Daarom onderzoeken we casuïstiek uit het onderwijs en andere sectoren. Ook nodigt Frank u uit om te reflecteren op uw eigen school: in hoeverre werkt u op basis van gespreid leiderschap en welke stappen zou u nog willen zetten?
 

Doelgroep

De masterclass is voor schoolleiders en professionals in het onderwijs die benieuwd zijn hoe zij het leiderschap van iedereen in de school kunnen versterken. We vragen deelnemers om met een collega te komen in één van de volgende duo’s:

  • Bestuurder met schoolleider uit het eindverantwoordelijk management;
  • Schoolleider uit het eindverantwoordelijk management met schoolleider uit het middenmanagement;
  • Schoolleider uit het middenmanagement met docent.
     

Over de sprekers

Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde zijn adviseur en onderzoeker bij de Academie voor Gespreid Leiderschap. De Academie helpt scholen om het leiderschap van iedereen in de school te versterken, door samen met leraren en schoolleiders op te trekken in praktijkonderzoek. Ook verzorgt de Academie verschillende vormen van professionalisering, waaronder een leergang die helemaal gericht is op gespreid leiderschap in het onderwijs. In 2017 brachten Frank en Stefan het boek “Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing” uit. Naast de Academie werkt Frank aan een proefschrift over dit onderwerp bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Stefan is ook docent in de Master Pedagogiek van Fontys Hogescholen. Zie www.gespreidleiderschap.nl voor meer informatie.
 

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op 25 september van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.
 

Locatie

Deze masterclass zal plaasvinden bij Burgers' Zoo in Arnhem.