Duurzaamheid staat hoog op de mondiale agenda en leerlingen worden dagelijks blootgesteld aan thema's zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, toenemende ongelijkheid, de energietransitie etc. Het is een ingewikkeld en beladen onderwerp dat zich niet makkelijk laat vangen. Wat betekent dat voor uw school en voor uw rol als schoolleider? In deze masterclass gaan we met hoogleraar Arjan Wals onderzoeken hoe duurzaamheid een katalysator kan zijn van onderwijsvernieuwing en het onderwijs relevanter, aantrekkelijker en verantwoordelijker kan maken. 

Duurzaamheid heeft ook te maken met een steeds veranderende kennisbasis, nieuwe inzichten, polarisatie, afnemend vertrouwen in de overheid, wetenschap en grote bedrijven.  Maar ook met toenemende gevoelens van angst, frustratie en machteloosheid en het schijnbare gebrek aan handelingsperspectieven voor een hoopvolle toekomst. Kortom: een veelomvattend, ingewikkeld en beladen onderwerp dat zich niet laat vangen in één discipline of door het aanreiken van meer kennis. Meld u dus snel aan voor de masterclass! 
 

Over de masterclass 

In deze masterclass worden de principes en componenten van een whole school approach bij het creëren van een duurzame school uiteengezet. We gaan in op bovenstaande vragen, maar ook op de vraag: wat vraagt dit van mij als schoolleider? Welke competenties moet ik inzetten/ontwikkelen? Welke rol (inspirator, aanjager, coördinator, verbinder, ...) moet ik oppakken en op welk moment?   

Na een inleiding met daarin een aantal concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen.  De masterclass wordt verzorgd door Arjen Wals, hoogleraar en UNESCO Chair, op het terrein van leren voor duurzame ontwikkeling van de Wageningen Universiteit. 

Pedagogisch beschouwd hebben duurzaamheidsthema’s een aantrekkelijke onduidelijkheid: we zijn steeds op zoek naar betekenis en die betekenis ontstaat uit onderzoeken, bevragen, experimenteren, bediscussiëren, reflecteren en af en toe opnieuw kalibreren. Duurzaamheid is dan ook niet een thema dat je ergens in een al overvol curriculum probeert te stoppen, maar eerder een aanleiding om kritisch te kijken naar vragen als: waartoe leiden wij op? Welke competenties hebben leerlingen, docenten en schoolleiders nodig in deze veranderende wereld die tegen sociale en ecologische grenzen aanloopt? Wat betekent dit voor ons onderwijs? De wijze waarop wij zelf omgaan op school met energie, (on)gelijkheid, gezondheid, onze (leef)omgeving? Welke pedagogische uitgangspunten zijn belangrijk voor ons? Welke vormen van leren zijn daarvoor het meest geschikt? Wat voor een relaties met onze omgeving hebben wij als school nodig om deze vorm te kunnen geven? 
 

Wat levert deelname op?  

Door deelname aan de masterclass leert u hoe duurzaamheid een katalysator kan zijn van onderwijsvernieuwing die uiteindelijk het onderwijs relevanter, aantrekkelijker en verantwoordelijker kan maken. U raakt bekend met de Whole School Approach als een raamwerk voor het inbedden van duurzaamheidsthema’s en daaraan gerelateerde kwaliteiten en competenties in het curriculum, de organisatie en de school als geheel.
 

Voor wie? 

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het vo die hun school toekomstbestendig willen maken door structureel en betekenisvol aandacht te besteden aan duurzaamheidsvraagstukken. U neemt deel aan deze masterclass als u leerlingen in staat wilt stellen goed geïnformeerde en kritische handelingsperspectieven te ontwikkelen vanuit verschillende disciplinaire en vakoverstijgende invalshoeken.  Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders deelnemen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van inschrijving. 
 

Over de spreker 

Arjen Wals is hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en UNESCO Chair op het terrein van sociaal leren voor duurzame ontwikkeling. Hij doet onderzoek naar duurzaamheidseducatie binnen onderwijscontexten (van kleuteronderwijs tot hoger onderwijs) maar ook in meer buitenschoolse contexten, zoals in wijken, organisaties en transitiebewegingen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de ontwikkeling een kritisch relationele pedagogische benadering die een betekenisvol leven mogelijk maakt voor zo veel mogelijk mensen, nu en in de toekomst, binnen ecologische grenzen. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van NIVOZ en lid van de Adviesraad van Stichting Technasium en van de Nationale Academie voor Duurzaamonderwijs (NADO).


Praktisch informatie:

  • Datum: 11 april 2023
  • Tijd: 15:00 – 17:00 uur (incl. pauze)
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: bestuurders en schoolleiders