Waarden hebben als ‘richtinggevers’ impact op ons professioneel handelen en bepalen in belangrijke mate onze beslissingen. Waarden kunnen als bindmiddel fungeren, energie geven en ons het gevoel geven dat we een nuttige bijdrage leveren. In de praktijk, waar mensen met diverse achtergronden en waarden met elkaar samenwerken, kunnen waarden echter ook flink botsen. Nieuwe manieren van werken kunnen bijvoorbeeld wringen met oude overtuigingen. Ook kunnen de waarden die ‘verborgen’ zitten in bestaande routines, regels en structuren niet meer goed passen bij waarden die we nu nastreven. Ook door een crisissituatie kunnen stevige waardendilemma’s ontstaan… Om te zorgen voor ontwikkeling, onderling begrip en afstemming, is bewustwording van de waarden die onder gedrag en systemen liggen erg belangrijk. Waardengericht leiderschap richt zich op deze bewustwording en op het creëren van verbindingen over verschillen heen.
 

Over de masterclass

Tijdens deze masterclass licht Inge Andersen vier dimensies van waardengericht leiderschap toe, in relatie tot vier vormen van afstemming (congruentie). Hiermee wordt duidelijk dat waardengericht leiderschap veel meer is dan het gezamenlijk formuleren van kernwaarden. Het gaat om het concretiseren van die waarden in de praktijk op basis van gezamenlijke betekenisgeving. Dit gebeurt rondom actuele vraagstukken, ofwel levende thema’s. Tijdens de masterclass worden gezamenlijk enkele concrete praktijkvoorbeelden uitgediept. Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in kleine (digitale) groepen. Met behulp van een reflectie-instrument kijkt u vanuit een waardenperspectief naar concrete vraagstukken in uw eigen school en/of die van andere deelnemers.
 

Wat levert deelname op?

De dimensies van waardengericht leiderschap en de vormen van afstemming in organisaties bieden taal waarmee u individueel en met anderen kunt reflecteren op uw eigen praktijk. Bewustwording van mogelijke fricties in uw organisatie is een eerste stap naar het versterken van verbindingen. De aandachtspunten per dimensie bieden concrete handvatten om hier in uw school mee aan de slag te gaan. Tijdens de masterclass doet u daar als deelnemer een eerste ervaring mee op.
 

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar concrete handvatten voor waardengericht leiderschap.
 

Over de spreker

Inge Andersen promoveerde aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar autonomie en samenwerking van docenten. Als onderzoeker, adviseur en opleider begeleidde en leidde zij vanuit verschillende organisaties (praktijk)onderzoeken en professionaliserings- en ontwikkelingstrajecten op het gebied van leren op de werkplek, kwaliteitsbeleid/HRM en gespreid leiderschap. Sinds 2018 is zij Lector Leiderschap in het onderwijs bij Penta Nova. Samen met de onderzoekers in haar kenniskring doet zij onderzoek naar waardengericht leiderschap. Ook was zij als één van de onderzoekers betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders.

Praktische informatie

Datum en tijd: Donderdag 17 juni 2021, van 15:00 - 17:00 uur (inclusief pauze)  
Locatie: Online (Zoom)
Kosten: €50,- excl. BTW
Aanmelden: Meld u nu aan via dit formulier