Het ontwikkeltraject People Management zit vol. Alle intakes hebben inmiddels plaatsgevonden en u kunt zich niet meer aanmelden. Heeft u interesse voor People Management tranche 2? Meld u dan aan voor de interesselijst. (U ontvangt dan t.z.t. een e-mail zodra de inschrijving van dit traject open gaat.)

Let op: de datum is nog niet bekend! 

De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van de VO-academie en Stap2 het nieuwe traject People Management ontwikkeld welke uitgevoerd zal worden met medewerking van Learnovate. In het traject People management staat de middenmanager centraal. People management  is niet alleen belangrijk voor het functioneren en welzijn van docenten en schoolleiders zelf, maar ook omdat het uiteindelijk kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school nastreeft. In hun positie spelen middenmanagers een cruciale rol in de totstandkoming van die opbrengsten. Ze zijn namelijk de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de docenten. De kwaliteit van de implementatie van strategisch HRM-beleid bijvoorbeeld of de ontwikkeling van een lerende cultuur valt of staat met de activiteiten van de middenmanager. Daarom zoomt dit ontwikkeltraject in op people management door de middenmanager en hoe dit kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.

Doel

Het doel van het ontwikkeltraject is het versterken van people management in het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om ontwikkeling op drie niveaus:

·         Ontwikkeling van people management door de deelnemende middenmanagers

·         Ontwikkeling van people management in de school

·         Ontwikkeling van people management in de sector als geheel

Voor wie

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor middenmanagers (team- of afdelingsleiders) die leiding geven aan leraren en met hen de gesprekken in de gesprekscyclus voeren. Deelname aan dit ontwikkeltraject is uitsluitend mogelijk wanneer 2-3 middenmanagers uit dezelfde school deelnemen. (Het is ook mogelijk om met middenmanagers uit hetzelfde bestuur deel te nemen mits de deelnemers gezamenlijk aan opdrachten werken en elkaar tussen de bijeenkomsten ontmoeten.) Individuele deelname is niet mogelijk. Deze keuze is gemaakt omdat we zowel voor het individuele leerproces, als voor het leerproces van de schoolorganisatie en de sector het maximale willen bereiken met dit ontwikkeltraject omtrent het thema People Management.

Ten minste de helft van de deelnemers uit een school heeft meer dan 2 jaar ervaring als middenmanager. De eindverantwoordelijke schoolleider wordt gevraagd om commitment uit te spreken voor deelname aan het ontwikkeltraject door de middenmanagers uit zijn/haar school.

Toelating vindt plaats op volgorde van inschrijving én op basis van een telefonische intake. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.