Veel scholen hebben de afgelopen periode een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Juist nu is het erg zinvol om met uw team stil te staan bij wat er is gebeurd en wat u heeft geleerd. In het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider leert u methodieken toepassen die in intervisie worden gebruikt om diepgaand met uw team in gesprek te gaan. U leert de kunst van het luisteren en het stellen van vragen. Na afronding van dit traject bent u in staat om anderen tot denken en reflecteren aan te zetten, zodat u deze reflectie vervolgens kunt inzetten in de manier waarop u leidinggeeft aan uw team.
 

Voor wie?

Het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider is bedoeld voor ervaren schoolleiders; zowel voor team- en afdelingsleiders als (con)rectoren en directeuren binnen het voortgezet onderwijs.
 

Wat levert het op?

Dit leertraject helpt u om uw team beter te begeleiden: aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica leert u bruikbare intervisiemethodieken toe te passen. Door te oefenen en zelf in groepen aan de slag te gaan, maakt u zich de vaardigheden snel eigen. Na afronding van dit traject:

 • Kunt u de verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar maken. 
 • Ziet u wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 
 • Bent u in staat krachtige vragen te stellen die uw collega’s tot denken en reflecteren aanzetten. 
 • Kent u de achterliggende theorieën rond intervisie. 
 • Kent u de basisvaardigheden en heeft u de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider.
   

Na deelname bent u in staat om gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten te stimuleren en beter sturing te geven aan (individuen binnen) uw team. Bovendien kunt u veiligheid en onderlinge verbinding binnen uw team bevorderen. De nadruk ligt binnen dit opleidingstraject op reflectief niveau: de inzichten die u tijdens dit traject opdoet, kunt u direct toepassen. Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door intervisie meer:

 • Zelfverzekerd en zelfbewust zijn; 
 • Tevreden zijn over hun werk;  
 • Stressbestendig zijn; 
 • Competenties en vakinhoudelijke kennis hebben. 

   

Ervaring van een deelnemer

Een oud-deelnemer over het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider: 

“Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.”
 

Programma op hoofdlijnen

Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. U komt tot nieuwe inzichten en perspectieven door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen van het afgelopen jaar. 

Tijdens dit traject maakt u kennis met thema’s zoals: contact maken, de kracht van de vraag, de werking van methodieken en groepsdynamische processen. Het programma van dit opleidingstraject bestaat uit vier verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze bouwstenen komen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten aan bod.

Tijdens de training gaat u actief aan de slag met uw eigen leervraag: we verwachten dat u een reflectieve houding aanneemt in het leerproces, ervaring opdoet door het begeleiden van minimaal twee intervisiebijeenkomsten en reflecteert op deze leerervaringen. Tijdens de tussentijdse individuele bijeenkomst krijgt u feedback op uw leerproces van uw supervisor.

Praktische informatie

Data:

 • Startbijeenkomst: 13 januari 2022 (09.30 - 14.30 uur) 
 • Intervisiebijeenkomst: 10 februari 2022 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Intervisiebijeenkomst: 10 maart 2022 (13.00 - 17.00 uur)  
 • Intervisiebijeenkomst: 21 april 2022 (13.00 - 17.00 uur)  
 • Slotbijeenkomst: 9 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur)

Locatie:

Online en Conferentiecentrum Kaap Doorn

 

Kosten:

Deelname aan het traject bedraagt €400,00 (excl. BTW)

Inschrijven:

Meld u aan via dit formulier

Meer informatie:

Wilt u meer weten over dit traject? Bekijk dan deze informatieflyer

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. VO-intervisiebegeleider.

*N.B. voor het groepsproces, uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van uw groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken u dan ook vriendelijk alle data te noteren.