De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van de VO-academie en Stap2 het nieuwe ontwikkeltraject People Management ontwikkeld welke uitgevoerd zal worden met medewerking van Learnovate. In het traject People management staat de schoolleider uit het middenmanagement centraal. People management is niet alleen belangrijk voor het functioneren en welzijn van docenten en schoolleiders zelf, maar ook omdat het uiteindelijk kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school nastreeft. In hun positie spelen schoolleiders uit het middenmanagement een cruciale rol in de totstandkoming van die opbrengsten. Ze zijn namelijk de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de docenten. De kwaliteit van de implementatie van strategisch HRM-beleid bijvoorbeeld of de ontwikkeling van een lerende cultuur valt of staat met de activiteiten van de schoolleider uit het middenmanagement. Daarom zoomt dit ontwikkeltraject in op people management door de schoolleider uit het middenmanagement en hoe dit kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.

De inschrijving is gesloten! U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor People Management. De VO-academie wil dit traject in 2019 weer organiseren. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt u dat aangeven in dit formulier, dan houden we u op de hoogte.

Doel

  • Het doel van het ontwikkeltraject is het versterken van people management in het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om ontwikkeling op drie niveaus:
  • Ontwikkeling van people management door de deelnemende schoolleiders uit het middenmanagement
  • Ontwikkeling van people management in de school
  • Ontwikkeling van people management in de sector als geheel

Voor wie

Dit ontwikkeltraject is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders uit het middenmanagement (team- of afdelingsleiders) die leiding geven aan leraren en met hen de gesprekken in de gesprekscyclus voeren. Deelname aan dit ontwikkeltraject is uitsluitend mogelijk wanneer 2-3 schoolleiders uit het middenmanagement uit dezelfde school deelnemen. Individuele deelname is niet mogelijk. Ten minste de helft van de deelnemers uit een school heeft meer dan 2 jaar ervaring als schoolleiders uit het middenmanagement. De eindverantwoordelijke schoolleider wordt gevraagd om commitment uit te spreken voor deelname aan het ontwikkeltraject door de schoolleiders uit het middenmanagement uit zijn/haar school.

Toelating vindt plaats op volgorde van inschrijving én op basis van een telefonische intake. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.

Data

Het leertraject vindt plaats op:
- vrijdag 21 september 9.00-17.00 uur
- vrijdag 12 oktober 9.00-17.00 uur
- vrijdag 30 november 13.00-20.00 uur
- zaterdag 1 december 9.00-13.00 uur
- vrijdag 1 februari 2019 13.30-17.00 uur

Kosten

650 euro (excl. BTW) per deelnemer. Deze prijs betreft alle onderwijskosten, inclusief literatuur, koffie/thee/lunch en diner tijdens de tweedaagse modulen. Niet inbegrepen: hotelovernachtingen (optioneel tijdens de aaneengesloten dagen). U dient zelf van te voren aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken.

Locatie

Conferentiecentrum Kaap Doorn 
Postweg 1 3941 KA Doorn
Tel: (0343) 414241

Meer informatie? Download de flyer.