Momenteel is er nog geen concrete startdatum voor dit leertraject. We verwachten halverwege 2023 van start te gaan. Je kunt wel alvast je interesse kenbaar maken, wij nemen  contact met je op zodra de startdatum is vastgesteld.

 

Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol in het realiseren van ambities van eigentijds onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van lessen en het bieden van meer maatwerk. Het is van belang dat je als bestuurder je bewust bent van de mogelijke risico’s van technologieën en regie kunt nemen over de ontwikkeling. Tijdens het nieuwe leertraject Regie op digitalisering komen deze onderwerpen aan bod.
 

Voor wie? 

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Na deelname aan dit traject:    

 • Heb je inzicht in nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen in het onderwijs.  
 • Ben je je bewust van de publieke waarden van het onderwijs en kun je sturing geven aan aan de ambities van uw organisatie op het gebied van digitalisering en het gebruik van technologie. 
 • Ben je in staat om het implementatieproces van technologieën te ondersteunen, zonder dat je alle inhoudelijke kennis hebt.  
 • Heb je je eigen leervraag met betrekking tot dit thema verder uitgewerkt en verkend door middel van collegiale consultatie.
   


Programma op hoofdlijnen 

Het doel van dit leertraject is inzicht geven in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en de vragen die je daarbij dient te stellen. Je leert dus op een andere manier te kijken naar de materie. Wetenschappers en experts delen de meest actuele inzichten ten aanzien van digitalisering met je:

 • Dag 1: Publieke regie, waarden en ethiek 
 • Dag 2: Organisatie en beleid 
 • Dag 3: ICT in het primaire proces; vaardigheden en toepassing vanuit het perspectief van de leraar en de leerling 
 • Dag 4: ICT ter ondersteuning van het primaire proces; ICT landschap en voorwaarden 
 • Dag 5 (ochtend en middag): Privacy en informatiebeveiliging; sectoraal en juridisch perspectief 
 • Dag 5 (avond): Afsluiting en reflectie; delen van opbrengsten met collega’s en de sector 
   


Verbinding met de praktijk en collegiale consultatie 

Tijdens dit leertraject leg je steeds de verbinding met de praktijk en ga je daarnaast het gesprek met elkaar aan: samen met andere deelnemers reflecteer je op je eigen leervraag en doe je nieuwe inzichten op.
 

Praktische informatie 

Het traject start in maart en eindigt voor de zomervakantie van 2023. Exacte data worden later bekend gemaakt. Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten van een hele dag. De locatie zal naar verwachting in de regio Utrecht zijn. Heb je vragen over dit leertraject? Stuur een e-mail naar info@vo-academie.nl.

Je kunt via deze link alvast je interesse kenbaar maken. Dit brengt geen verplichtingen met zich mee. Zodra de planning vaststaat nemen wij nemen contact met je op.