Beter onderwijs, professionele teams en robuuste scholen

Samen met de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en vier Nederlandse topbedrijven organiseert stichting leerKRACHT opnieuw een besturenprogramma. De bedrijven die hieraan meewerken zijn: het Reinier de Graaf Ziekenhuis, ING, Wehkamp en Bol.com. Deelname hieraan helpt bestuurders het onderwijs op hun scholen verder te verbeteren en robuust te zijn voor het nieuwe, bestuursgerichte inspectiekader.
 

Een bestuurder of bovenschools manager kan het verschil maken voor duizenden leerlingen en studenten. Maar de praktijk is lastig: leraren vragen om meer ruimte en autonomie en schoolleiders om meer middelen om het onderwijs te verbeteren en de werkdruk te verlagen. Tegelijkertijd voert de Inspectie de druk op, kijkend of er op scholen een verbetercultuur is. Van het bestuur tot in de klas. De inspecteur-generaal heeft al laten weten dat hierdoor veel meer scholen 'zwak' verklaard gaan worden. Bovendien kunnen besturen het oordeel ‘onvoldoende’ krijgen. Meer informatie over vernieuwd toezicht valt te lezen in de brochure 'Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?'

Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’

De oplossing kan zijn dat er een cultuur wordt gecreëerd van ‘elke dag samen een beetje beter’. Vooruitstrevende bedrijven, ziekenhuizen en schoolorganisaties gaan samen werken en op basis hiervan ontwikkelde stichting leerKRACHT een aanpak die helpt zo’n cultuur op school te creëren. De impact die scholen daarmee bereiken is zó groot dat na haar start met vijftien scholen in 2012 er ondertussen ruim 750 middelbare scholen, basisscholen, MBO-opleidingen, Pabo’s en lerarenopleidingen met de leerKRACHT-aanpak werken.

Het programma

Tijdens het programma zijn er gesprekken met CEO’s en senior-managers van topbedrijven en is er een bijeenkomst met onderwijscollega’s over de praktijk van het programma van leerKRACHT. Het programma is gericht op alle bestuurders, opleidingsmanagers en bovenschoolse directeuren van Nederlandse scholen. Ongeacht of uw scholen deelnemen aan leerKRACHT of niet.

Het programma bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten van elk één dagdeel:

 • Bedrijfsbezoek
  Samen met andere schoolbestuurders is er eerst een bezoek bij bedrijven met een sterke verbetercultuur. De bezoekmogelijkheden zijn: ING en Reinier de Graaf Ziekenhuis. Na het bezoek aan de werkvloer is er een gesprek met topmanagers.
 • Schoolbezoek 
  Een bezoek bij een schoolbestuur dat al enkele jaren deelneemt aan leerKRACHT en haar ervaringen over deze cultuuromslag deelt. Hier staat het antwoord op de vraag ‘wat betekent dit voor mijn rol als bestuurder?’ centraal. 
 • ‘Learn & Lunch’ bijeenkomst 
  Op bezoek bij Bol.com of Wehkamp waar ervaringen met managers worden uitgewisseld over hun rol in het creëren en borgen van een verbetercultuur.
   

Locaties, data en inschrijving

De bedrijfsbezoeken vinden plaats vanaf 1 november 2018, het bezoek aan een schoolbestuur is in januari 2019 en de onderwijslunch in maart 2019. Voor elk van de drie bijeenkomsten kan er gekozen worden uit drie locaties en data. De details staan in het aanmeldformulier.

Meedoen kost € 600,-. Dit is een vast bedrag voor de gehele cyclus van drie bijeenkomsten.

LEES MEER OVER HET BESTURENPROGRAMMA