Hoe brengt u een duurzame verandering tot stand in uw school? Welke vaardigheden heeft u nodig om de verandering tot een succes te maken? En hoe krijgt u collega’s mee in de verandering? In de training Ontwikkelkracht staan deze vragen centraal. Tijdens vijf lesdagen leert u samen met een collega hoe u een ontwikkeling op uw school een stap verder brengt. Tussen de bijeenkomsten door gaat u in gesprek met een coach die u verder helpt met uw persoonlijke verandervaardigheden.
 

Voor wie?

De training is bedoeld voor formele en informele leiders en veranderaars in de school. Dit betekent dat leraren, beleidsmedewerkers en leidinggevenden deel kunnen nemen aan de training. Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie.
 

Programma

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. U bent dus ook naast de lesdagen bezig met de training. Het traject duurt in totaal een half jaar. De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • Formuleren van de ambitie;
 • Analyseren van de beginsituatie en context;
 • Bepalen van de ontwikkelstrategie;
 • Opstellen van een stappenplan;
 • Implementeren van de ontwikkeling en verbinden;
 • Evalueren, borgen en doorontwikkelen.

Alles wat u leert, kunt u direct in praktijk brengen op uw school. Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats, waarin u uw persoonlijke ontwikkelvragen bespreekt met een coach.
 

Opbrengsten

Na het volgen van de training Ontwikkelkracht:

 • bent u zich bewust van uw eigen rol en positie in de verandering.
 • heeft u praktische handvatten, theoretische kaders en diverse instrumenten om een duurzame verandering in uw school te stimuleren.
 • heeft u concrete stappen gezet in het maken van een ontwikkelplan.
 • heeft u uw netwerk vergroot door contact met andere scholen die bezig zijn met een verandering.

   

Ervaring van deelnemers

“Geïnspireerd worden buiten de waan van de dag, jezelf tijd en afstand van school gunnen om snel en praktisch aan de slag te gaan. Je komt echt een stap verder.”

“Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring, je komt tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat.”

“Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school.”

Praktische informatie

Data en locatie
 • Donderdag 15 april (09.00-18.00 uur)
 • Maandag 31 mei (09.00-18.00 uur)
 • Donderdag 16 september (09.00-18.00 uur)
 • Maandag 11 oktober (13.00-17.00 uur)
 • Woensdag 24 november (13.00-17.00 uur)

In verband met de corona-maatregelen vinden de bijeenkomsten van dit traject mogelijk online plaats. Als het binnen de geldende richtlijnen kan, organiseren we de bijeenkomsten op locatie. We brengen de deelnemers hier natuurlijk zo snel mogelijk van op de hoogte.
Kosten Voor de deelname aan de training vragen we een eigen bijdrage van € 250,- per deelnemer. Dit komt dus neer op € 500,- per deelnemende school.
Aanmelden Meld u vóór 22 maart aan via dit formulier.
Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie. U kunt zich via het formulier allebei apart aanmelden. De training Ontwikkelkracht kan doorgaan met minimaal twaalf deelnemers.
Vragen? Heeft u vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.