“In het onderwijs leggen we de basis voor de waarde van ons menselijk kapitaal. En in een moderne maatschappij en economie kan je niet zonder menselijk kapitaal. Daar heeft het onderwijs een essentiële rol in te spelen. Daarom ben ik daar enorm door gefascineerd.” Aan het woord is Ber Damen, bedrijfskundige, organisatiepsycholoog en lector HRM aan de Master van Hogeschool Avans+. Op 3 oktober geeft Ber exclusief bij de VO-academie een webinar over strategisch HRM voor vo-scholen. Waarom? “Omdat ik denk dat een heleboel onderwijsorganisaties beter kunnen presteren dan ze nu doen.”

Dit webinar is voor u als:

  • U de schoolleider, directeur of HR-medewerker bent op een middelbare school
  • U de medewerkers van uw school wilt stimuleren nog beter te worden in hun vak
  • U de ambitie heeft om naast de dagelijkse operationele praktijk vooruit te kijken naar de rol van HR in de toekomst van de school

In 60 minuten vertelt Ber Damen hoe strategisch HRM werkt, geeft hij handige praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en deelt mogelijke stappen om er direct mee aan de slag te gaan op uw school.

Aan het einde van de 60 minuten:

  • Weet u wat strategisch HRM precies is en wat het oplevert
  • Hoe goed strategisch HRM direct effect heeft op de onderwijskwaliteit
  • Hoe u grip krijgt op belangrijke HR thema’s
  • Hoe u HR de rol geeft die uw school nodig heeft

Bent u benieuwd naar Ber Damen? Bekijk hier de promovideo die we met hem opnamen.

Achtergrond van het webinar

Strategisch human resource management heeft betrekking op de inrichting van werk en arbeid in organisaties en het managen en ontwikkelen van de medewerkers die daarin werkzaam zijn. Het ondersteunt de realisatie van doelen en opbrengsten voor zowel organisatie en medewerkers, als voor de bredere maatschappij. Voor scholen gaat het daarbij om de vraag wat voor school je wilt zijn. Waarin wil je onderscheidend zijn? Wat betekent dat voor de prestaties die je wilt leveren? En voor de inrichting van je organisatie?

Strategisch HRM vertaalt de algehele strategie van een organisatie in personeelsbeleid, werkprocessen, HR-systemen en HR-instrumenten. Centraal daarbij staat het AMO-model. Daarmee stemmen organisaties hun personeelsbeleid af op hun schooldoelen en vertalen dat in gedrag van medewerkers op drie niveaus: hun bekwaamheden (‘abilities’), hun motivatie (‘motivation’) en hun mogelijkheden (‘opportunities’).
 

Ber damen

Spreker

Ber Damen is bedrijfskundige en organisatiepsycholoog. Hij heeft twintig jaar ervaring met het leiden en managen van professionele organisaties en dertig jaar ervaring als adviseur. Zijn expertise ligt op het terrein van strategierealisatie, organisatieontwikkeling en veranderkunde en hij ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van hun koers, hun leiderschap en hun medewerkers.

Ook is hij als lector voor de Master in HRM verbonden aan de Hogeschool Avans+. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de onderwerpen waarover hij adviseert (o.a.: 'De kunst van het volgen', zijn proefschrift 'Leiderschap & Motivatie: wat drijft en beweegt de topmanagers in Nederlandse organisaties?' en 'Het Berenschot Leiderschapsboek: naar een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling'). Zijn laatste boek ‘De Hollandse School van Veranderen: 7 wetten van Transitie’ gaat  over een op oudhollandse tradities gebaseerde, praktisch-pragmatische benadering van verandertrajecten en de noodzaak van zingeving en samenwerking daarbij.

Daarnaast is hij een veelgevraagde executive coach, treedt hij veelvuldig op als externe spreker en dagvoorzitter bij zakelijke bijeenkomsten, congressen en seminars en is hij actief als toezichthouder voor diverse organisaties.

Datum en tijd webinar

Woensdag 3 oktober 2018. Start 15:00 uur.
NB. Een webinar is volledig online. U kunt het vanaf uw eigen locatie bekijken.

Voor wie

Schoolleiders, bestuurders en HR-managers en -medewerkers in het vo.

Kosten

Deelname is kosteloos.