De VO-academie organiseert nieuwe masterclasses voor schoolleiders en bestuurders. Tijdens deze masterclasses kunt u zich laten inspireren, leren en netwerken.  Bekijk hier welke masterclasses er op de agenda staan voor 2017.

Voor schoolleiders:

11 september: Governance in de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Voor deze Masterclass worden twee toonaangevende experts uitgenodigd vanuit de wereld van ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties en vanuit wetenschappelijk onderzoek naar Governance in Samenwerkingsverbanden. Meer informatie.

4 oktober 2017: Iliass El Hadioui, Transformatief leiderschap. Over het leiden van een transformatieve school in een stedelijke omgeving

In deze workshop schetst socioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui de uitdaging waar grootstedelijke onderwijslocaties voor staan in termen van het enerzijds trouw willen blijven aan de (sociale) codes, de taal en het didactisch handelen van de eigen schoolcultuur en anderzijds de wil om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de buitenschoolse leefwereld.  Meer informatie.

1 november: Hans van der Loo - Vlammen met visie. Leidinggeven aan visieontwikkeling in onderwijsorganisaties

Hans van der Loo (co-founder betterday en EnergyFinder) is hoofdauteur van het boek ‘Kus de Visie wakker’. Hij heeft was in meer dan 300 grote en kleine organisaties betrokken bij visieontwikkeling en de vertaling van een visie in concreet gedrag en gewenste prestaties. Aan de hand van een aantal concrete stappen geeft hij niet alleen aan hoe je samen met je medewerkers een krachtige visie kunt ontwikkelen, maar ook hoe je die vervolgens tot leven kunt brengen. Meer informatie

23 november 2017: Leidinggeven aan (zelfsturende) teams (op socratische wijze)

Tijdens deze masterclass onderzoeken we het fenomeen ‘denksessie’, leert u de waarde kennen van een goed groepsgesprek en leert u de vaardigheden om als leidinggevende een denksessie in goede banen te leiden. Meer informatie.

 

Voor bestuurders

11 september: Governance in de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Voor deze Masterclass worden twee toonaangevende experts uitgenodigd vanuit de wereld van ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties en vanuit wetenschappelijk onderzoek naar Governance in Samenwerkingsverbanden. Meer informatie.

12 oktober: Berit Lindemann en Kim van Eijck - Besturen in een netwerksamenstelling

Horizontale dialoog en stakeholders, maatschappelijke opdracht en maatschappelijke waarde, publieke verantwoording en transparantie: het zijn zomaar een aantal principes die steeds vaker terugkomen in ons werk en die passen bij een netwerksamenleving. We komen deze principes overal tegen. In de politieke retoriek, beleidstukken en ook in onze eigen meerjarenplannen.
Maar wat betekenen deze principes nu echt voor je werk als bestuurder? Hoe vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk in het huidige maatschappelijke speelveld?  Meer informatie.

1 november: Hans van der Loo - Vlammen met visie. Leidinggeven aan visieontwikkeling in onderwijsorganisaties

Hans van der Loo (co-founder betterday en EnergyFinder) is hoofdauteur van het boek ‘Kus de Visie wakker’. Hij heeft was in meer dan 300 grote en kleine organisaties betrokken bij visieontwikkeling en de vertaling van een visie in concreet gedrag en gewenste prestaties. Aan de hand van een aantal concrete stappen geeft hij niet alleen aan hoe je samen met je medewerkers een krachtige visie kunt ontwikkelen, maar ook hoe je die vervolgens tot leven kunt brengen. Meer informatie.

2 november 2017: Van stakeholderparticipatie in de school naar schoolparticipatie in de samenleving

Op verzoek van de Monitoringcommissie code goed bestuur deed Frans de Vijlder onderzoek naar het functioneren van de medezeggenschap en de horizontale dialoog met primaire stakeholders in bredere zin. Het eindrapport omvat een aantal reflecties op het functioneren van de governance en de horizontale dialoog, die verder reiken dan de strikte opdracht. Deze staan centraal in de Masterclass. Meer informatie.

22 November: Hartger Wassink, Effectief en integer toezicht bestuur: een (on)mogelijke combinatie?

Waarom is integriteit in bestuur en toezicht zo’n heikel onderwerp? Het lijkt wel in tegenspraak te zijn met effectief bestuur: hoe slagvaardiger je optreedt, hoe minder integer je kunt zijn. In deze masterclass gaat Hartger Wassink, aan de hand van het Policy Governance-raamwerk, helpen zoeken naar de verbinding.  Meer informatie.