…Het beroep bestuurder is eigenlijk onuitlegbaar…

Om schoolleiders met een bestuurdersambitie wat meer zicht te bieden op het  beroep schoolbestuurder, verzorgt de VO-academie vanaf 24 mei een pilottraject ‘Oriëntatie op besturen’. Judith Steenvoorden, oud-voorzitter CvB ZAAM, begeleidt het leertraject. “Uitstraling, openheid en commitment aan je eigen organisatie. Dat moet je als bestuurder van een onderwijsinstelling in ieder geval hebben”, stelt ze nadrukkelijk.  
 

Toegenomen complexiteit 

Vraag tien schoolbestuurders wat hun beroep inhoudt en je krijgt tien verschillende antwoorden. “Het beroep bestuurder is eigenlijk onuitlegbaar”, aldus Judith. “Je bent boegbeeld van de organisatie, bewaker van de onderwijsvisie, rolmodel, verbinder tussen onderwijsambities en medewerkers, noem maar op. En daarnaast verwacht men bijvoorbeeld van je dat je alles weet, dat je transparant bent over je besluitvorming, dat je actief informatie deelt en dat je ook achter gemaakte keuzes blijft staan. Het beroep bestuurder is complexer geworden en je stapt in een wezenlijk andere rol dan die van bijvoorbeeld locatiedirecteur.”   

Realistische beeld

De leergang Oriëntatie op besturen is bedoeld om schoolleiders kennis te laten maken met het beroep bestuurder. De deelnemers maken een start met het vormen van een realistisch beeld van het beroep én verwerven een eerste inzicht in de eigen kwaliteiten in relatie tot de bestuurdersrol. Diverse bestuurders, waaronder Judith zelf, hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de leergang. Inmiddels staat er een stevig programma waardoor de deelnemende schoolleiders een gefundeerde en bewuste keuze kunnen maken voor het beroep.   

Goed bestuur

“Je gunt de sector en de leerlingen goed bestuur”, omschrijft Judith haar beweegredenen  voor deelname aan de denktanks en haar werk als procesbegeleider. “Dat is waar ik me sterk voor maak. En het is ook een heel mooi beroep. Ik heb zelf in de praktijk ervaren dat je als schoolbestuur écht het verschil kan maken als het bijvoorbeeld gaat om onderwijskwaliteit of de motivatie van medewerkers. Het beroep zelf is complex én je staat bijvoorbeeld continu in de belangstelling. Daar moet je wel tegen kunnen. Daarom is deze leergang ook zo interessant voor schoolleiders die de ambitie hebben om bestuurder te worden. Het geeft je echt een goed beeld van het vak.” 

Kennen en begrijpen

Judith was ruim zes jaar voorzitter van het CvB bij ZAAM Interconfessioneel vo. Sinds september 2018 adviseert ze schoolbesturen over diverse onderwerpen en coacht ze individuele bestuurders. Vanuit die meerjarige ervaring heeft ze alvast wat tips voor schoolleiders die de overstap maken naar een bestuur. “Ga in het begin vooral het gesprek aan in de scholen. Zorg dat je eerst je eigen organisatie door en door kent en begrijpt. En zorg dat je een netwerk om je heen verzamelt van bijvoorbeeld ervaren bestuurders. Dat heb ik destijds ook gedaan en het heeft mij enorm geholpen om een goede start te maken.” 
 

Het leertraject ‘Oriëntatie op besturen’  is een pilot en start 24 mei 2019. Het leertraject is bedoeld voor schoolleiders met de ambitie om binnen twee jaar de overstap te maken naar een bestuurdersrol. Bent u net begonnen als bestuurder?  In november 2019 verzorgt de VO-academie het leertraject ‘Beginnend Bestuurder: samen een stap verder.’ Dit leertraject is bestemd voor beginnend bestuurders tot (ongeveer) 2 jaar ervaring in het beroep die een impuls willen geven aan hun rol en positie als bestuurder, en die willen leren van ervaringen binnen een netwerk van andere beginnend bestuurders.