Regelmatig reflecteren en om feedback vragen is van groot belang binnen het beroep van bestuurder. Om de (zelf)evaluatie makkelijker te organiseren, heeft de VO-academie samen met BvPO en OBV een digitale evaluatietool voor bestuurders ontwikkeld. Aan de hand van een set vragen, gebaseerd op de professionaliseringsthema’s voor bestuurders in het funderend onderwijs, kunt u op een eenvoudige manier reflecteren op uw eigen functioneren. Daarnaast is het binnen deze tool mogelijk om actief feedback te vragen aan anderen. Een laagdrempelige manier dus om aan de slag te gaan met uw professionalisering.  

Door de zelfevaluatievragen in te vullen, denkt u systematisch na over uw persoonlijk functioneren als bestuurder, uw professionele ontwikkeling en de kwaliteit van uw bestuurlijk handelen. Door de vragenlijsten daarnaast ook uit te zetten bij betrokkenen krijgt u bovendien inzicht in de verwachtingen, beelden en ervaringen die zij hebben. Binnen deze tool kunt u de feedback ten alle tijden inzien en indien gewenst zelf een rapportage draaien, om de zelfevaluatie naast de evaluatie van anderen te leggen. Deze resultaten kunt u gebruiken om het gesprek aan te gaan over uw bestuurlijk handelen of als voorbereiding op bijvoorbeeld een Collegiale Bestuurlijke Visitatie.  

In de pilotfase, die in september 2019 van start is gegaan, is deze evaluatietool uitgebreid getest door verschillende bestuurders uit het primair en voorgezet onderwijs. Een van de bestuurders over de tool: “Je bent zelf in de lead: je moet zelf je referenten uitnodigen en een rapportage aanmaken. Dat is leuk, je bent meer betrokken.”  

Meer weten of zelf kosteloos aan de slag met deze (zelf)evaluatietool? Ga dan naar de informatiepagina 'Evaluatietool voor bestuurders'.
 

“Er zit al een effect aan het instrument door de respondenten uit te nodigen. Door de boodschap over te brengen dat je hen serieus neemt en uitdraagt: je doet mee voor mij.”