De VO-academie organiseert van 8 tot 12 november 2021 de ‘Week van de starter’. Tijdens deze week vinden verschillende bijeenkomsten plaats rond dit thema en delen we relevante publicaties en instrumenten om - samen met leidinggevenden en HR - werk te maken van een goede start. U kunt dit alles vinden op www.vo-academie.nl/starter.